Undervisning af dine udenlandske ansatte

Unikt samarbejde sikrer vellykket integration

HF&VUC NORD, Frederikshavn Kommune og Store Vognsbæk. Trekløveret, der blot er ét eksempel ud af mange på et vellykket samarbejde mellem arbejdsgiver, kommune og VUC. Et samarbejde, som sikrer fastholdelse af viljestærk, udenlandsk arbejdskraft - og som fordrer ét fokus: integration! 
Af: Anina Harald Krabbe

Solen er lige ved at gå ned bag den store gård med navnet ’Store Vognsbæk’. Omgivelserne kan næsten ikke blive mere idylliske og i et lokale, hvor aftensolen brager ind igennem vinduerne, sidder 12 ansatte, der alle har rødder i Rumænien. De er i fuld gang med at blive bedre til at tale dansk, og stemningen er både god og ambitiøs. Hver torsdag fra 17-21 er underviser fra VUC i Frederikshavn, Trine Tvilling Krøgh, ude på arbejdspladsen:

”Det er en anderledes måde at undervise på, end jeg er vant til. Men jeg kan rigtig godt lide at komme ud og møde dem her, hvor de er og bruge de rammer, som de til dagligt er i. De er alle centreret omkring den her gård – og så giver det også mening, at det er mig, der kommer herud og underviser”, siger hun.  

HF&VUC NORD har i mange år tilbudt opkvalificering af ansatte – både i privat og kommunalt regi. Her sker det ofte, at undervisningen foregår på arbejdspladsen, så forløbet skræddersyes til den enkelte virksomhed.

HF&VUC NORD's erhvervs-team består af chef for erhverv & uddannelse Simon Mou Skogberg samt erhvervsrådgiverne Kristian Skriver og Didde Klarskov: 

”Jeg er både underviser og erhvervsrådgiver, og som erhvervsvejleder er det for mig vigtigt, at jeg, i fællesskab med virksomheden, får udviklet medarbejdernes kompetencer, så virksomheden samlet set opnår glade medarbejdere, som dygtiggør sig på det specifikke område. Men først og fremmest tager jeg ud og taler med virksomheden om deres behov; hvad er det, de ønsker at blive bedre til? Og hvad er deres behov for uddannelse?” siger hun og fortsætter:

”Og her er paletten af muligheder jo bred hos HF&VUC NORD. Vi tilbyder alt lige fra ordblindeundervisning, engelsk-, matematik-, dansk- eller sprogundervisning. Og det er hvad enten, der er behov for korte eller lange uddannelsesforløb – det afhænger helt af virksomhedens ønsker”.

Og det er ikke blot Store Vognsbæk, der har benyttet sig HF&VUC NORD's virksomhedstilbud. Flere og flere virksomheder i det nordjyske har allerede fået øjnene op for muligheden for opkvalificering af medarbejderne:    

”Det sted hvor vi i de seneste par år virkelig har haft stor vækst, er på virksomheder med tosprogede medarbejdere, som har et fælles ønske; At deres medarbejdere kan forstå og snakke dansk, så der ikke sker kommunikationsbrist”, siger Didde Klarskov.   

Sproget er basen
Hos Store Vognsbæk er arbejdsgiverne brødre og hedder Danni og Jonas Sørensen. De er den 5. generation, der har overtaget familieforetagendet på de mange gårde, hvor der både er grise og dyrkes 470 hektarer jord. I 2010 overtog Danni og Jonas gårdene fra deres far, og i dag har de 15-16 ansatte, hvoraf størstedelen af dem er udenlandsk arbejdskraft:

”Vi er rigtig glade for vores ansatte, og ser vores mangfoldighed som en stor ressource. De er dygtige og stabile medarbejdere, de er glade for deres arbejde - og for at være her i landet. Mange af dem har hentet familie herop, de er begyndt at stifte familie, og ønsker at bosætte sig mere permanent. Men det kræver integration”, siger Danni og fortsætter:

”Og i vores optik er det fundamentalt, at de kan sproget. Det er ligesom basen for både at lette arbejdsgangen her på stedet – men også for deres egen skyld. De skal kunne begå sig i det danske samfund. Og her har VUC og Frederikshavn Kommune været afgørende for den mulighed.”

Siden august 2017 har VUC således været faste gæster på Store Vognsbæk. Didde Klarskov arrangerede et møde, hvor hun og underviser, Trine Krøgh, snakkede om mulighederne for undervisning samt et fremtidigt samarbejde med fokus på brancheorienteret undervisning.

”Hvis man kan samle 12 kursister til et forløb, så er det gratis. Jeg spurgte faktisk andre landmænd, om de havde arbejdskraft, der kunne være interesseret i sprogundervisningen, for det er jo også en mulighed at samarbejde på tværs på den måde. Der var dog ikke nogle, der meldte ind – men heldigvis havde vi selv et volumen, der gjorde, at vi kunne modtage undervisning. Og så endda gratis. Det kan man ikke sige nej til. Både som arbejdsgiver, men også som ansat. Derfor er det også et krav fra vores side, at de kommer til undervisningen. Det kommer dem jo til gode. Både her på arbejdet, men også privat.”

En af kursisterne på holdet, og ansat på Store Vognsvæk, er Josifa på 29 år, som kommer fra Rumænien. Hun har sin datter, forældre, bror og svigerinde med til Danmark og har boet her i 2 år og 9 måneder. Josifa arbejder til dagligt med smågrise og søer i stalden. Hun sætter stor pris på, at Danni har givet hende mulighed for danskundervisning:

”Jeg er meget glad for mit arbejde, mine kolleger og min chef. Og jeg er glad for danskundervisningen om torsdagen, ”siger hun og fortsætter:

”Jeg kan mærke, at jeg bliver bedre, og bare det at have nemmere ved at tale med kollegerne, med kassedamen nede i supermarkedet og med daginstitutionerne – det letter min hverdag meget”. 

Ét sprog om bordet
Med ansatte fra både Danmark og Rumænien foregår kommunikationen lige nu på flere sprog. Et scenarie, som Danni med tiden ønsker ændret:

”Den ældre generation kan ikke engelsk, der har vi sommetider måtte bruge en tredje part til at oversætte. Ellers kan vi normalt klare os med engelsk. Men det vil være klart nemmere, hvis vi kunne nøjes med ét sprog, når vi sad omkring bordet – eller når vi fx holder møder.”

Og den målsætning, mener han, snart bliver en realitet:

”Jeg tror, at det er realistisk, at vi om et år kun taler dansk sammen. De bliver bedre og bedre, nogle af dem sender sms’er på dansk, og jeg kan fornemme, at de er meget mere velinformerede om samfundet om kulturen i Danmark”.

Og VUC-underviseren er enig med Danni. Trine fremhæver, at kursisterne er meget engagerede i undervisningen – og det giver resultater:

”De vil fx meget gerne have lektier for, og det betyder jo, at de rent faktisk arbejder med sproget i dagligdagen og uden for undervisningstimerne. De rykker sig helt vildt rent fagligt – og det gør de, fordi de virkelig vil det her”, siger hun.

Men et er kursisternes engagement – noget helt andet er arbejdsgiverens. Det er nemlig altafgørende for, at det hele kan lykkes.

”Der er stor opbakning fra Danni og Jonas til undervisningen. Det smitter af på kursisternes motivation, kan jeg mærke. De lærer simpelthen sproget hurtigt, fordi der er opbakning fra baglandet. Og de er her hver gang. Hver eneste gang”, siger VUC-underviseren.

Også erhvervsrådgiver, Didde Klarskov, påpeger vigtigheden af engagementet fra lederne i virksomheden:

”Det er afgørende for udbyttet. Man skal virkelig ville uddannelse. Og det vil de virksomheder, vi arbejder med. For de ved, hvad undervisningen kan løfte. Det er jo en måde at sikre fremtidsdriften på. I virkeligheden noget, som alle virksomheder burde overveje. Hvad enten der er tale om ordblindeundervisning eller om generel opkvalificering af dansk, matematik, IT eller engelsk. Eller sprogundervisning, som det er tilfældet hos Store Vognsbæk, hvor undervisningen berører dem på flere måder; danskundervisningen både gør dem bedre til dansk – men det er også med til at integrere dem bedre” siger hun.

Hos Store Vognsbæk er der således sået frø for, at Josifa og hendes kolleger ikke blot bliver bedre til dansk, men har bedre muligheder for at blive velintegrerede i samfundet i Nordjylland, og dermed får lyst til at bosætte sig her i landet.

Et netværk med muligheder
Og netop bosætning, integration og fællesskab er, hvad der bl.a. er fokus på i netværket BIF, bestående af Frederikshavn Kommune, forskellige uddannelsesinstitutioner og lokale virksomheder. Bosætningskonsulent, Almina Nikontovic, er primusmotor bag tiltaget:

”Vi vil meget gerne beholde vores udenlandske arbejdskraft her i Nordjylland. De er en stor ressource for vores samfund, og vi vil derfor gerne have, at de får lyst til at bosætte sig. Derfor har vi fokus på at få dem integreret i det lokale samfund, og det kræver først og fremmest, at de lærer sproget, så de kan opnå sprogfællesskab med danskerne”, siger hun og fortsætter:  

”Jeg har i flere år haft et fantastisk samarbejde med HF&VUC NORD. Der er simpelthen ikke andre uddannelsesinstitutioner, der kan det, som VUC kan. De er kendt for deres fleksibilitet – og for deres hurtighed – men det er uden at gå på kompromis med kvaliteten. Derfor er de en vigtig aktør i vores netværk.”

For Danni og Jonas har fleksibiliteten også været helt afgørende for deres ansatte – og for dem:

”Vi har fået det præcis, som vi har ønsket. VUC får det til at passe ind med vores arbejdstider og vores muligheder. Det er klart et tilbud, som jeg vil anbefale til alle med udenlandsk arbejdskraft, og som ønsker at beholde deres ansatte.”

Og så går solen ned bag gården, og endnu en torsdag med undervisning lakker mod enden.

Vil du høre mere om dine muligheder for undervisning af dine ansatte?

Kontakt:
Didde Klarskov, rådgiver erhverv & uddannelse, HF&VUC NORD
Mail: dkl@hfvucnord.dk
Tlf.: 21 18 83 27

Almina Nikontovic, bosætningskonsulent, Frederikshavn Kommune
Mail: alni@frederikshavn.dk
Tlf.: 21 37 19 27