Nøgletal

Her kan du se HF&VUC NORD's hf-dimittendårgang samt overgangsfrekvens til anden uddannelse. 

Adgangsgivende eksamen Erhvervsakademi Professionsbachelor Universitetsuddannelse
Hf, antal 36 138 97
Hf, procent 13% 51% 36%

HF&VUC NORD, karaktergennemsnit 2016
Hf, 2-årig: 7,2
Hf-enkeltfag: 6,5
Gennemsnit i alt: 6,7

Kilde: Karakterene er hentet fra Undervisningsministeriets hjemmeside. 
Karaktergennemsnit pr. fag, hf
Karaktergennemsnit pr. fag, AVU

Sociale Klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i udbud

HF&VUC NORD anvender ved udbud og efterfølgende kontraktindgåelser klausuler om uddannelses- og praktikaftaler som beskrevet i § 38 a i lovbekendtgørelse om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. samt bekendtgørelse om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud på visse selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet.