De tre danskuddannelser

De tre danskuddannelserne hos HF&VUC NORD, Sprogcenter, er grundlæggende uddannelser, hvor kursisterne lærer at forstå, tale, læse og skrive dansk.

Kursisterne vil på de tre uddannelser lærer om kultur og samfundsforhold i Danmark. Herunder vil de få grundlæggende introduktion til det danske arbejdsmarked, uddannelsestilbud og demokrati 

De tre uddannelser er tilrettelagt forskelligt således, at undervisningen svarer til kursisternes mål og forudsætninger. 

Danskuddannelse 1
Er tilrettelagt for kursister, som ikke kan læse og skrive på deres modersmål, samt latinske analfabeter, som ikke behersker et europæisk skriftsystem.

Formål med undervisningen på Danskuddannelse 1 er, at få grundlæggende færdigheder i mundtlig dansk og læse- skrivefærdigheder med henblik pе at kunne klare sig.

Uddannelsen afsluttes med Prøve i Dansk 1.

Danskuddannelse 2
Er tilrettelagt for kursister, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet (8-10 års skolegang).

Formål med undervisningen på Danskuddannelse 2 er at forstå, tale og læse dansk med henblik på at kunne klare sig på det danske arbejdsmarked, i efterfølgende arbejdsmarkedsuddannelse og som borger i det danske samfund.

Uddannelsen afsluttes med Prøve i Dansk 2.

Danskuddannelse 3
Er tilrettelagt for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund (mindst 12 års skolegang). Det kan være erhvervsuddannelser, en gymnasieuddannelse eller en videregеende uddannelse.

Formål med undervisningen på Danskuddannelse 3 er, at kursisterne skal kunne få et job, at kunne væretage fortsat uddannelse eller at kunne fungere aktivt som borger i det danske samfund.

Uddannelsen afsluttes med prøve i Dansk 3.

Læs mere om danskuddannelsen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

The three Danish educations

The three Danish educations at HF&VUC NORD Language Center, are basic educations where you learn to understand, speak, read, and write in Danish. You will learn about culture and social conditions in Denmark and be introduced to the Danish job market, educational opportunities, and democracy in Denmark.

The three educations are organized differently to match the students’ qualifications and needs.

DU1
Is for students who cannot read or write in their native language or/and who are illiterate in the Latin alphabet. The purpose of the teaching at DU1 is to achieve basic skills in speaking Danish and to obtain reading and writing skills to do well as citizens in Denmark.

The education concludes with Danish Exam 1.

DU2
Is targeted at students with a short educational background from their home country.

The purpose of the teaching at DU2 is to understand, speak, and read Danish to manage in the Danish labour market, in the following adult vocational training (AMU) and as a citizen in the Danish society.

The education concludes with Danish Exam 2.

DU3
Is for students with at least 12 years of schooling such as a vocational education, a grammar/high school education or a higher education. The purpose of the teaching at DU3 is to make the students capable of getting a job, to continue further education or to participate as an active citizen in the Danish society.

The education concludes with Danish Exam 3.

For further reading about the Danish Language Education see The Ministry of Immigration and Integration - but please note that the site is in Danish.

KOM I GANG MED EN AF DANSKUDDANNELSERNE

Ring på 99 300 600
Eller skriv til vuc@hfvucnord.dk