Om undervisningen:

• Forberedende Voksenundervisning i digitale løsninger (FVU-digital) er målrettet beskæftigede, der har behov for at styrke deres basale færdigheder inden for IT i relation til deres jobfunktion.

• FVU-digital tilrettelægges, så undervisningen tager udgangspunkt i medarbejderens daglige arbejdsopgaver.

• Undervisningen vil typisk strække sig over 20-30 lektioner.

Medarbejderne bliver bedre til:

• At rapportere
• At svare kolleger og kunder, fx via mails
• Tidsregistrering
• At kvalitetssikre og dokumentere dit daglige arbejde
• Apps på mobiltelefonen