Om undervisningen:

• HF&VUC NORD tilbyder Forberedende Voksenundervisning (FVU-Dansk), som er målrettet voksne, der gerne vil blive bedre til at læse, skrive, stave og anvende IT.

• Vi tilrettelægger undervisningen ud fra både virksomhedens og medarbejdernes behov og forudsætninger. 

• Undervisningsforløbet vil typisk strække sig over 40-60 lektioner.

• FVU-læsning er inddelt i fire trin. Efter hvert trin er det muligt at gå til prøve. Der gives ikke karakter efter prøven, men et prøvebevis med ”bestået” eller ”ikke-bestået”.

Medarbejderne bliver bedre til at:

• Læse og skrive i hverdagen og på job
• Forstå og bruge IT på jobbet og privat
• Løse nye opgaver på jobbet
• Deltage i efteruddannelse
• Deltage i erhvervsuddannelse

Ønsker du at tilmelde dig? Kontakt en af os