Om undervisningen:

• HF&VUC NORD tilbyder ordblindeundervisning (OBU), som er målrettet voksne, der gerne vil blive bedre til at læse, skrive, stave og anvende IT.

• Vi tilrettelægger undervisningen ud fra både virksomhedens og medarbejdernes behov og forudsætninger. 

• Undervisningsforløbet vil typisk strække sig over 40-60 lektioner.

• HF&VUC NORD hjælper naturligvis med ansøgning om kompenserende IT til ordblinde, hvis det er nødvendigt.

• Undervisningens varighed afhænger af den ordblinde medarbejders niveau, og tilrettelægges efter den enkeltes behov og interesser.

Medarbejderne bliver bedre til at:

• Læse og skrive i hverdagen og på job
• Forstå og bruge IT på jobbet og privat
• Løse nye opgaver på jobbet
• Deltage i efteruddannelse
• Deltage i erhvervsuddannelse