Special Pædagogisk Støtte (SPS)

SPS står for Special Pædagogisk Støtte og skal sikre, at studerende med dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse får mulighed for at gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

For at få SPS skal du være ordblind eller have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, eller tilsvarende svære vanskeligheder.

OBS! Du kan få hjælp til at søge SPS hos en af skolens studievejledere eller i skolens administration. Har du læse- eller skrivevanskeligheder, kan skolens læsevejledere eller skolens læsecenter teste, om du er ordblind. Har du meget svært ved matematik, kan en af skolens matematikvejledere teste, om du har matematikvanskeligheder.

Hvem kan få SPS?
SPS kan søges til kursister på hf, AVU, FVU og GSK.

Hvad kan man søge om?
Programpakke til installation på computer
Hvis du er ordblind, kan du via SPS søge om it-værktøjet IntoWords, der kan læse tekst højt på computeren og støtte skrivningen med ordforslag. Softwaren indeholder OCR-program og en ordbog og virker både til PC og MAC. Du får instruktionstimer til at komme i gang med hjælpemidlerne. Hvis du ikke selv har en computer, kan du også søge om en bærbar computer. HF&VUC Nord kan hjælpe dig med at lægge IntoWords og Office 365 på computeren.

Studiestøttetimer
Du kan søge studiestøttestimer, hvor du får tilknyttet en SPS-støtteperson, oftest en lærer fra VUC, som du mødes med på et fast tidspunkt. Din SPS-støtte kan blandt andet hjælpe dig med at udvikle gode læse- og skrivestrategier i skolearbejdet og med at strukturere den tid, du bruger på lektielæsning og eksamensforberedelse.

Støttetimerne kan for eksempel også bruges til at tale om, hvordan du fungerer i din klasse eller på dit hold, og hvordan du adskiller skole og fritid på en god måde. 

Studiematerialer
Du kan som en del af SPS få indscannede og indlæste udgaver af de materialer, som normalt udleveres i papirform. 

Er du ordblind eller synshandicappet, kan du blive medlem af NOTA. Her får du adgang til bøger og undervisningsmaterialer, der er produceret i et format, som kan afspilles via talesyntesen på en computer såsom lydbøger, e-bøger eller punktbøger.  

Tolk- og sekretærhjælp
Hvis du er døv, hørehæmmet, blind eller svagtseende, kan du få en række hjælpemidler i form af for eksempel tegnsprogstolk, it-redskaber eller sekretærhjælp. Sekretæren bruges typisk, hvis du for eksempel ikke selv har mulighed for at tage noter i timerne. 

Ergonomiske møbler
Hvis du har rygproblemer, som er dokumenterede af en speciallæge, eller hvis du på anden måde er bevægelseshæmmet, kan du søge om for eksempel en ergonomisk kontorstol eller et hæve-/sænkebord. Er du kørestolsbruger, kan du søge om praktisk hjælp til at komme rundt på skolen. 

Dispensation til eksamen
Endelig kan du søge om dispensation til eksamen. Det betyder, at de til dagligt brugte hjælpemidler også kan anvendes til eksamen. Alt afhængigt af dine behov kan du muligvis også få ekstra tid til eksamen. 

Her dækker SPS ikke
SPS kan ikke bruges til specialundervisning, som skyldes, at ens generelle forudsætninger for at klare uddannelsen ikke er gode nok. SPS kan heller ikke bruges til befordring til og fra uddannelsesstedet eller som støtte til at ansætte private mentorer eller lignende.

Studieliv

Hvis du kunne tænke dig at få et indblik i hverdagen hos HF&VUC Nord, kan du læse om studielivet hos os her.

Har du brug for vejledning?

Vores studievejledere er altid klar til at hjælpe! Book en tid, og bliv klogere på, hvilken uddannelse der passer til dig.