Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over eksamen, kan du finde en vejledning til, hvordan du klager på Undervisningsministeriets hjemmeside:

Bemærk at klagen skal være individuel, skriftlig og præcis.

Du skal sende klagen til klage@hfvucnord.dk

Klagevejledning i forbindelse med afsluttende standpunktskarakterer

Med bekendtgørelserne om aflysning af prøver på grund af covid-19* indfører Undervisningsministeriet midlertidigt afsluttende standpunktskarakterer ved aflyste prøver på Almen voksenuddannelse (AVU) og hf-uddannelserne.

Det betyder, at der ved aflyste prøver kan gives en afsluttende standpunktskarakter, som bliver ophøjet til prøvekarakterer i fag, hvor prøven bliver aflyst.

Hvis du vil klage over din afsluttende standpunktskarakter i et fag, skal din klage være individuel, skriftlig og indeholde en begrundelse for klagen. I en klage over karakteren skal du redegøre for, hvordan du mener, at du har opfyldt de faglige mål fra fagets læreplan:

Klagens skal sendes til den lokale ledelse på HF&VUC NORD (se evt. VUC's ledelse)

Det kan der komme ud af en klagesag

  • Klagen kan afvises
  • Der kan foretages en ny vurdering af dit standpunkt
  • Standpunktskarakteren kan hæves

Hvis klagen afvises, vil du sammen med skolens afgørelse modtage en skriftlig begrundelse derfor.  

Klage over skolens afgørelse

  • Du kan klage over skolens afgørelse senest 5 hverdage efter at have modtaget afgørelsen.
  • Klagen sendes til skolen, som videresender den til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
  • Du kan ikke klage til Styrelsen over selve den faglige vurdering. En klage til Styrelsen kan kun omhandle retlige forhold, som fx at underviseren har tilsidesat bestemte regler for afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer eller skolens sagsbehandling ikke har overholdt gældende regler. Læs mere på UVM.dk: Vil du klage over skolens afgørelse

Ledelsen
HF&VUC NORD
Juni 2021

*Jf. Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i sommerterminen 2021 i de gymnasiale uddannelser og gymnasiale fag i eux-forløb som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 (BEK nr 514 af 24/02/2021) og Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i sommerterminen 2021 i almen voksenuddannelse som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covic-19 (BEK nr 51 af 24/03/2021).