Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over eksamen, kan du finde en vejledning til, hvordan du klager på Undervisningsministeriets hjemmeside:

Bemærk at klagen skal være individuel, skriftlig og præcis.

Klagen skal sendes til klage@hfvucnord.dk

Klagevejledning i forbindelse med afsluttende standpunktskarakterer

Med bekendtgørelserne om aflysning af prøver på grund af covid-19* indfører Undervisningsministeriet midlertidigt afsluttende standpunktskarakterer ved aflyste prøver på Almen voksenuddannelse (AVU) og hf-uddannelserne.

Det betyder, at der ved aflyste prøver kan gives en afsluttende standpunktskarakter, som bliver ophøjet til prøvekarakterer i fag, hvor prøven bliver aflyst.

Hvis du vil klage over din afsluttende standpunktskarakter i et fag, skal din klage være individuel, skriftlig og indeholde en begrundelse for klagen. I en klage over karakteren skal du redegøre for, hvordan du mener, at du har opfyldt de faglige mål fra fagets læreplan:

Klagen skal sendes til klage@hfvucnord.dk

Det kan der komme ud af en klagesag

  • Klagen kan afvises
  • Der kan foretages en ny vurdering af dit standpunkt
  • Standpunktskarakteren kan hæves

Hvis klagen afvises, vil du sammen med skolens afgørelse modtage en skriftlig begrundelse derfor.  

Klage over skolens afgørelse

  • Du kan klage over skolens afgørelse senest 5 hverdage efter at have modtaget afgørelsen.
  • Klagen sendes til skolen, som videresender den til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
  • Du kan ikke klage til Styrelsen over selve den faglige vurdering. En klage til Styrelsen kan kun omhandle retlige forhold, som fx at underviseren har tilsidesat bestemte regler for afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer eller skolens sagsbehandling ikke har overholdt gældende regler. Læs mere på UVM.dk: Vil du klage over skolens afgørelse

Ledelsen
HF&VUC NORD

*Jf. Bekendtgørelse om midlertidige foranstaltninger ved prøveafholdelse i vinterterminen 2021/22 i de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med COVID-19.