Selvstudie på hf

Generel information selvstudium - hf 2021/2022
Hf-selvstudium er en god mulighed for dig, der tidligere har fået undervisning i et fag eller for dig, der har andre forudsætninger for at kunne bestå en eksamen uden at få undervisning.

Hvilke fag kan man være selvstuderende i?
Det er kun muligt at blive selvstuderende i fag, hvor vi har hold til eksamen. Se formularen.

Tilmelding
Du skal tilmelde dig SENEST 1. november (vintereksamen) eller 1. april (sommereksamen). Du tilmelder dig via denne formular. Når vi har registreret din tilmelding, sender vi dig navn og mailadresse på vejleder. Du aftaler pensum med din vejleder.

Betaling
Vær opmærksom på, at betalingen ikke refunderes, hvis du efter at have betalt finder ud af, at du alligevel ikke vil være selvstuderende.

Før eksamen
Du kontakter din faglige vejleder og aftaler tid til faglig vejledning. Vejlederens opgave er at rådgive dig i eksaminationsgrundlaget (pensum) og svare på spørgsmål vedr. eksamen. Du har ret til 45 min. vejledning pr. fag. Som selvstuderende skal du selv anskaffe de bøger og materialer, der er brug for.

Eksamen
De mundtlige og skriftlige eksamener afholdes i perioden december-januar (vintereksamen) og maj-juni (sommereksamen). Du kontakter selv din vejleder, som kan fortælle dig om tid og sted for den mundtlige eksamen. Har du tilmeldt dig skriftlig eksamen, vil du få et brev med eksamensdato og lokale tilsendt fra skolen.

Laboratoriekursus
Du skal deltage i et laboratoriekursus, hvis du har tilmeldt dig som selvstuderende i fagene biologi, fysik, geografi eller kemi. På laboratoriekurserne, der har et omfang af 15 klokketimer, gennemfører du de praktiske øvelser, der hører til faget, og du udarbejderrapporter, der skal godkendes af kursets underviser. Deltager du i laboratoriekursus på B- eller A-niveau forudsætter det, at du har gennemført faget på det underliggende niveau. Hvis du f.eks. tilmelder dig B-niveau uden at have aflagt prøve på C-niveau, kræver det, at du deltager i laboratoriekursus på både 0-C niveau og C-B niveau. Kurserne ligger i marts og april i koncentrerede forløb over tre dage eller en weekend. Fremmøde til samtlige dage er obligatorisk.

Laboratoriekurser afholdes på Aarhus HF&VUC. Der er kun laboratoriekurser i forbindelse med sommereksamen. Tilmeldingsfristen er den 28. februar 2022. Se mere information om kurser og tilmelding her: https://aarhushfogvuc.dk/da/selvstuderende

Til eksamen
Du skal medbringe billedlegitimation til både mundtlig og skriftlig eksamen.

Særlige forhold hvis du skal til skriftlig eksamen
Du skal selv medbringe pc og evt. hovedtelefoner til de skriftlige prøver. Eksamen afvikles via www.netprøver.dk, og du skal medbringe dit nem-ID for at kunne logge på denne platform. Har du ikke tidligere været på skolens netværk, vil du inden prøvens start få udleveret et gæste-login. Du skal møde senest 1 time før prøvens start.

Det er en betingelse for at komme til eksamen, at tidsfrister og andre angivelser nøje overholdes. Hvis der er noget, du er i tvivl om, er du velkommen til at kontakte en studievejleder eller den medarbejder, som tager sig af selvstudium.

Vil du tilmelde dig?

Udfyld formularen her