Special Pædagogiske Støtte, SPS

SPS står for Special Pædagogiske Støtte og skal sikre, at studerende med dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse får mulighed for at gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

For at få SPS skal du være ordblind eller have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, eller tilsvarende svære vanskeligheder.

OBS! Du kan søge om støtten på HF&VUC NORD ved at henvende dig til din studievejleder. Har du læse- og skrivevanskeligheder, så kan skolens læsevejledere udrede for ordblindhed også kaldet dysleksi. Skolen kan ligeledes udrede for matematikvanskeligheder.

Hvem kan få SPS?
SPS er til AVU-, FVU-, HF- og GSK-kursister.

Hvad kan man søge om?
IT-startpakkeeller programpakke til installation på egen computer
Hvis du er ordblind, kan du via SPS søge om it-værtøjet AppWriter eller cdord, der kan læse tekst højt på computeren og støtte skrivningen med ordforslag. Softwaren indeholder OCR-program og Den Danske Ordbog og virker både til PC og MAC. Du får instruktionstimer til at komme i gang med hjælpemidlerne. Hvis du ikke selv har en computer, kan du få bevilget en it-startpakke. Det er en bærbar computer, hvor programmerne er installeret på. Derudover kan du søge om scannerpen og håndscanner til scanning af tekster.

Studiestøttetimer
Du kan søge studiestøttestimer, hvor du får tilknyttet en SPS-støtteperson, oftest en lærer fra VUC, som du mødes med på et fast tidspunkt. Din SPS-støtte kan bl.a. hjælpe dig med at udvikle gode læse- og skrivestrategier i skolearbejdet og med at strukturere den tid du bruger på lektielæsning og eksamensforberedelse.

Støttetimerne kan fx også bruges til at tale om, hvordan du fungerer i din klasse eller på dit hold, og hvordan du adskiller skole og fritid på en god måde. 

Studiematerialer
Du kan som en del af SPS få indscannede og indlæste udgaver af de materialer, som normalt udleveres i papirform. 

Er du ordblind eller synshandicappet, kan du blive medlem af NOTA. Her får du adgang til bøger og undervisningsmaterialer, der er produceret i et format, som kan afspilles via talesyntesen på en computer såsom lydbøger, e-bøger eller punktbøger.  

Tolk- og sekretærhjælp
Hvis du er døv, hørehæmmet, blind eller svagtseende, kan du få en række hjælpemidler i form af fx tegnsprogstolk, it-redskaber eller sekretærhjælp. Sekretæren bruges typisk, hvis du fx ikke selv har mulighed for at tage noter i timerne. 

Ergonomiske møbler
Hvis du har rygproblemer, som er dokumenterede af en speciallæge, eller hvis du på anden måde er bevægelseshæmmet, kan du søge om fx en ergonomisk kontorstol eller et hæve-/sænkebord. Er du kørestolsbruger, kan du søge om praktisk hjælp til at komme rundt på skolen. 

Dispensation til eksamen
Endelig kan du søge om dispensation til eksamen. Det betyder, at de til dagligt brugte hjælpemidler også kan anvendes til eksamen. Alt afhængigt af dine behov kan du muligvis også få ekstra tid til eksamen. 

Her dækker SPS ikke:
SPS kan ikke bruges til specialundervisning, som skyldes, at ens generelle forudsætninger for at klare uddannelsen ikke er gode nok. SPS kan heller ikke bruges til befordring til og fra uddannelsesstedet eller som støtte til at ansætte private mentorer eller lignende.

Mød kursisterne

Joy, 25 år

”Dem, der går på VUC, har været ude at mærke livet. Det er voksne mennesker, man går i klasse med, og det gør det bare så rart at komme i skole hver dag. Man har respekt for hinanden her - og accepterer hinandens forskelligheder. Man skal ikke være en masse. Man skal bare være sig selv.”

Har du brug for vejledning?

Vores studievejledere er altid klar til at hjælpe! Book en tid, og bliv klogere på, hvilken uddannelse der passer til dig.