"Mine erfaringer med LINU screeninger er gode", siger almenunderviser Lars Borg Friis.

Almenunderviser Lars Borg Friis har anvendt LINU screeninger i flere år. Vi spurgte Lars omkring hans erfaringer med systemet.

Matematik screening

Hvordan bruger du rapporter (RADA)?
"Jeg bruger rapporterne intern og ekstern i forbindelse med henvisninger til læsetests".

Dansk screening

Hvad er din erfaring med LINU/testgenerator?
"Min erfaring med testgenerator er gode. Jeg har brugt testgenerator til at screene de elever, som melder sig til undervisning. Jeg har screenet eleverne i forhold til at afklare deres faglige standpunkt men også som værktøj i forhold til henvisninger til yderligere tests".

Hvilket udbytte mener du eleverne får af screeningerne?
"At de hurtigt kan komme i gang med noget, som passer til deres faglige standpunkt".

Hvordan vil du bruge screeningerne i fremtiden?
"Fremover vil vi screene alle elever, som starter på Kongshøjgaard, for at afklare elevernes faglige standpunkt".

Hvad ser du som fordele ved LINU? (ex. Ift. papirstest)
"Hurtig rapportering. Fordelen ved LINU er, at der ikke kræves yderligere instruktion. Dette var nødvendigt med den gamle testgenerator".