LINU screening har gjort vores arbejde nemmere og mere overskueligt...

Susanne Kærsgaard, Læsevejleder, Vesthimmerlands Gymnasium, udtaler:

Hvad er din erfaring med screeningen?
Vi har været meget glade for screeningen, da det har gjort vores arbejde nemmere og mere overskueligt.

Hvilket udbytte mener du eleverne får af screeningerne?
De har taget screeningen mere alvorligt.

Hvilket udbytte har din institution haft af at screene hele 1. årgang?
Det er blevet tydeligere, hvor mange der reelt har læse- og staveproblemer.

Hvordan har i brugt screeningsresultaterne?
Vi, læsevejlederne, har talt med de udpegede elever, men samtidig har vi kunnet gå tilbage, hvis der i løbet af året er kommet henvendelser om andre elever.

Hvad ser du som fordele ved screeningen? (ex. ift. papirstest)
Det gør vores arbejde nemmere, så vi hurtigere kan ansøge om IT-rygsække. Desuden tager eleverne screeningen og den efterfølgende samtale langt mere alvorlig. Desuden kan vi bruge mere af vores tid på læse- og stavehjælp.

Hvordan bruger du rapporten fra screeningen?
Ved visse elever har vi valgt at fokusere fx. først på stavekursus og derefter læsekursus for ikke at få eleven til at miste modet.
Desuden kontakter vi elevens klasseteam, så de kan være opmærksomme på den pågældende elevs behov.