Literacy

Literacy kan forklares som evnen til at læse, stave og skrive i et tilfredsstillende omfang i forhold til den aktuelle situation. En literacy-screening afdækker således, om den enkelte deltagers skriftsproglige niveau er tilfredsstillende i forhold til den uddannelses- eller erhvervsmæssige situation, vedkommende befinder sig i.
I forhold til deltagere, hvis skriftsproglige niveau ikke er tilfredsstillende, identificerer LINU, om der er tale om basale eller funktionelle skriftsproglige vanskeligheder, og anviser følgelig hensigtsmæssige pædagogiske tiltag.

Ved basale vanskeligheder forstås:
Vedvarende vanskeligheder af ordblindelignende karakter, som kræver en fokuseret og struktureret indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse følgevirkninger.

Ved funktionelle vanskeligheder forstås:
Vanskeligheder, som forventeligt kan afhjælpes gennem fokuseret og struktureret supplering og forbedring af eksisterende færdigheder.

Numeracy

Numeracy kan forklares som evnen til at forstå og anvende tal og matematiske udtryk tilfredsstillende i forhold til den enkeltes livssituation. Numeracy kan således betragtes som funktionelle matematikfærdigheder. I Danmark anvendes begrebet numeralitet synonymt med numeracy.

Udviklingen af funktionelle matematikfærdigheder er afhængig af kendskab til og sikkerhed i brug af matematiske basisfærdigheder.

Erhvervelse af matematiske færdigheder forudsætter kendskab til grundlæggende matematiske forestillinger og bygger på visse kognitive funktioner.

I LINU afdækkes og beskrives det, hvorvidt centrale forudsætninger for udvikling af basisfærdigheder og funktionelle færdigheder er til stede.

Matematik og matematikvanskeligheder

Teoretisk indføring i emnerne matematik og matematikvanskeligheder - download her.

SPS-ansøgning

Vejledning til ansøgning om SPS-støtte til elever med skrøbelige matematiske forudsætninger - download her.