10-02-2017
Nordjysk Læse - og Matematik Center får penge

Nordjysk Læse og Matematik Center og VUC&hf Nordjylland har på baggrund af en projektansøgning modtaget penge fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler. Midlerne skal anvendes til at udvikle en formativ, pc-baseret matematikscreening specielt rettet mod tosprogede unge.

Screeningen skal afdække sproglige forudsætninger for matematisk tænkning og skal være medvirkende til at skabe klarhed over, hvorvidt sprog og begrebsdannelse kan være bagvedliggende årsagsforklaringer på oplevede vanskeligheder i matematik.

Manglende ordforråd, manglende kendskab til faglige begreber, vanskeligheder med at analysere syntaktiske strukturer og manglende baggrundsviden kan være medvirkende til vanskeligheder med at forstå og bearbejde matematikholdige tekster. Det kan samtidig også betyde, at prøveresultater i matematik ikke giver et retvisende billede af elevens matematiske færdigheder.

Screeningen vil bestå af testelementer, der giver et samlet indtryk af testpersonens sproglige og begrebsmæssige forudsætninger for at tænke og arbejde matematisk. I tilknytning til de sproglige og begrebsmæssige testelementer vil screeningen indeholde testelementer, der giver et indtryk af de basale faglige færdigheder. På baggrund af en sammenligning mellem testelementerne kan man foretage et kvalificeret skøn omkring, hvorvidt oplevede vanskeligheder i matematik skyldes manglende basale færdigheder eller manglende sproglige og begrebsmæssige forudsætninger.
Arbejdet med screeningsmaterialet færdiggøres i løbet af foråret 2017. Nordjysk Læse og Matematik Center hører gerne fra interesserede undervisere, der vil medvirke til afprøvning og optimering af screeningsmaterialet.


Yderligere informationer fås ved henvendelse til

Henrik Skovhus
hen@vucnordjylland.dk
Mobil: 2483 6475