Tankerne omkring at anvende it som værktøj for læsetest/læsescreeninger spirede i begyndelsen af 2000'erne på Nordjylland Amts Taleinstitut, som en udløber af et e-læringsprojekt under Det Digitale Nordjylland.

Den første version af LINU var klar i 2005. Testgeneratoren, som projektet blev kaldt, var et værktøj til at udvikle digitale læsetests, afvikle tests og opsamle resultaterne i en database. Resultatet var en rapport, der introducerede "spindelsvævet".

I 2007 henvendte Aalborg Katedralskole sig til Taleinstituttet for at få hjælp til at finde de elever, der havde krav på specialpædagogisk støtte (SPS). Taleinstituttet foreslog at screene alle 1.g-eleverne med en digital skriftsproglig screening, og projektet var en stor succes. Vi screenede i alt 12 klasser og anvendte 45 minutter pr. klasse. Ud af de cirka 400 elever fandt vi 46, der var i den såkaldte risikogruppe, og efter en vejledningssamtale blev der ansøgt om specialpædagogisk støtte til 21 elever.

I 2008 deltog Taleinstituttet i et regionalt uddannelsesprojekt "Regionalt Læsecenter" sammen med VUC&hf Nordjylland og en række gymnasier i Nordjylland. Et af formålene var at tilbyde alle 1.g-elever en skriftsproglig screening, som kunne afdække, om der var grundlag for ansøgning af specialpædagogisk støtte.

Dette blev baggrunden for udviklingen af det webbaserede testsystem LINU. Siden er der hvert år blevet screenet cirka 3500 gymnasieelever inden for den første måned af deres gymnasietid på landsplan.

Fra 2008 blev der udviklet en målrettet skriftsproglig screening og en matematikscreening til produktionsskolerne (PSP-screening). I 2015 er der blevet screenet ca. 3000 produktionsskoleelver med PSP-screeningen i dansk og matematik.

Den 1. august 2015 overtog VUC&hf Nordjylland drift, faglig support og udvikling af LINU-testsystemet. Hos LINU er vi altid åbne for samarbejde med kommuner, forvaltninger og uddannelsesinstitutioner omkring udvikling af screeningsværkstøjer primært inden for ungdomsuddannelser.