Effektiv undervisning på afstand
maj 15 · 2020

Effektiv undervisning på afstand

HF&VUC NORD har årelang erfaring med fjernundervisning på alle niveauer

Fjernundervisning er en effektiv undervisningsform, som HF&VUC NORD har en årelang erfaring med. Fjernundervisning kan være det helt rigtige tilbud til kursister, der ønsker at tage en fuld HF med HF-enkeltfag på den VUC-afdeling tættest på deres bopæl, men som ikke udbyder alle de fag, de ønsker. Disse enkelte fag kan så tages via fjernundervisning, sådan at man kommer helt i mål uden at skulle rejse langt.

Fjernundervisning vælges også af kursister, som har sociale udfordringer eller funktionsnedsættelser. Fjernundervisning er endelig et glimrende tilbud til kursister, der eksempelvis kan have logistiske udfordringer og på grund af afstand ikke vil have mulighed for at møde op i et undervisningslokale. Flere kursister bor endda i udlandet og tager f.eks. en HF-uddannelse som fjernundervisning.

- Vores fjernundervisning må ikke forveksles med den digitale nødundervisning, som elever og kursister og studerende på forskellige uddannelsesinstitutioner har været henvist til under corona-krisen. Her benyttes mange forskellige platforme, som godt kan skabe forvirring. Hos HF&VUC NORD benytter vi alene platformen Edaptio, som samler alt materiale og al kommunikation mellem kursister og undervisere ét sted. Edaptio er netop blevet opdateret med et kommunikationssystem, således at vi som undervisere kan tale direkte med vores kursister via skærmdeling, forklarer Winnie Gaarde. Hun underviser på HF&VUC NORD i Aabybro og Aars. Hun er desuden læsevejleder for SPS-kursister, altså kursister som har dokumenterede funktionsnedsættelser og fortæller, at støttetimer også gives til fjernkursister via skærmdeling på en computer.

Asynkron fjernundervisning

Fjernundervisning hos HF&VUC NORD er asynkron. Det vil sige, at underviserne lægger materiale ud til kursisterne én gang om ugen. I forvejen er der aftalt en afleveringsdeadline, hvorefter kursisterne afleverer opgaver som eksempelvis lydfiler eller som skriftlige opgaver. Afleveringsplanen er individuel og indebærer typisk én aflevering pr fag pr uge.

- En af fordelene for vores kursister er, at vi som undervisere dagligt er tilgængelige for spørgsmål og vejledning, og at deres opgaver rent faktisk bliver læst og kommenteret. Selv om kursisterne er en del af vores fjernundervisning, holder vi alligevel tæt kontakt. Vi kan dele skærmen med vores kursister og hjælpe direkte, og det er helt sikkert med til, at rigtig mange til sidst står med et flot eksamensbevis i hånden, påpeger Winnie Gaarde.

 

Fleksibel og individuel

- Nødundervisning på bl.a. folkeskoler og gymnasier under corona-krisen har betydet, at eleverne skulle sidde ved deres computer i et aftalt tidsrum. Vores fjernundervisning er fleksibel og kan følges fuldstændigt individuelt af den enkelte, så længe afleveringsplanen holdes. Så af kursisten kræves disciplin, motivation og målrettethed. Desuden er det en fordel at have et godt socialt netværk, for begrebet klassekammerater eksisterer ikke rigtigt ved denne form for undervisning. Nogle vil dog møde de andre på holdet lejlighedsvis, hvor der eksempelvis er laboratoriedage i kemi, påpeger hun.

Fleksibiliteten kommer også til udtryk ved, at en ny form for undervisning kaldet SIM-undervisning kan kombineres med traditionelt fremmøde. Måske er der i Aars ikke tilstrækkeligt med kursister til et hold i faget historie. Det er der til gengæld i Aabybro. Så kan kursisten i Aars deltage på holdet som såkaldt SIM-kursist, som er noget andet end at være traditionel fjernkursist, fordi man der følger en holdundervisning fra et lokale på et bestemt tidspunkt via et videokamera.

For 26-årige Sissel Hyldgaard er den traditionelle fjernundervisning den helt rigtig måde at færdiggøre sin HF på. Efter flere års studium kan hun til sommer få huen med det blå bånd sat på hovedet.

 

Gik på HF i USA

- Jeg bor i Stenum nær Brønderslev. Jeg har ingen bil, så det vil være alt for upraktisk for mig at komme til undervisning på et fremmødehold. Derfor passer fjernundervisningen mig rigtigt godt.

Efter folkeskolen uddannede hun sig som skrædder, hvorefter hun studerede i tre år på en bibelskole i Californien i USA. Sideløbende fulgte hun HF-undervisningen, således at hun kunne tage sin SU med til USA.

- Mens jeg boede i USA, var det selvfølgelig nødvendigt for mig at følge undervisningen som fjernkursist, men jeg er fortsat, efter at jeg kom hjem.

- Jeg synes, at lærerne på HF&VUC NORD er super dygtige. De er rigtig gode til at forstå fjernundervisningen og få den til at lykkes, og det er helt klart bedre, end jeg havde forventet, siger Sissel Hyldgaard.

Frihed

Og netop den fleksible tilgang er et parameter, som uddannelsesleder Sebastian Larsen, HF&VUC Nord Vest, hæfter sig ved.

- Vores kursister er typisk en del ældre end elever på det traditionelle gymnasium. Mange har stiftet familie og har måske mindre børn. For dem vil et fremmødehold ikke altid være den mest optimale mulighed. Der vil ganske simpelt være alt for mange udfordringer, som til sidst vil betyde, at de dropper ud og ikke får den uddannelse, som de drømmer om. Som fjernkursist har de friheden til at løse opgaverne, når det passer dem, og hvor det passer dem, påpeger Sebastian Larsen.