Kompetenceboost NORD får midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering (STAR)
maj 19 · 2021

KompetenceBoost NORD får midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering (STAR)

Op til påske afleverede vi sammen med Thy-Mors HF&VUC en projektansøgning med titlen ’KompetenceBoost NORD’. Et projekt der skal sætte fokus på at styrke ledige og beskæftigedes almene kompetencer.

Projektet etableres som et fælles projekt på tværs af 8 af de nordjyske kommuner (Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord, Thisted og Morsø), Regionsrådet, Dansk industri (Region Nordjylland), FOA (Nordjylland), HK-A Nordjylland, 3F og Erhvervshus Nordjylland.

Projektet fik i sidste uge et positivt tilsagn fra STAR, og vi er allerede gået i gang med planlægningen.

”Jeg er overbevist om, at vi har fået midlerne, fordi det er lykkedes os at skabe et bredt samarbejde med både nordjyske jobcentre, fagforeninger og øvrige aktører, der alle sammen har opkvalificering på dagsordenen”, udtaler Simon Mou Skogberg, chef for Erhverv & Uddannelse og fortsætter: ”I Nordjylland er vi udfordret af en arbejdsstyrke, hvor ca. en tredjedel er uden kompetencegivende uddannelse. Arbejdsmarkedet kræver nye færdigheder og den første trædesten for at opnå det er stærke almene kompetencer, da de er en afgørende forudsætning for al øvrig efteruddannelse.” 

Projektet har opstillet nogle ambitiøse måltal og forventer i løbet af de næste to år at screene 6000 ledige og beskæftigede samt gennemføre FVU/OBU forløb for i alt 2700 ledige og beskæftigede. I tillæg hertil skal der gennemføres 860 virksomhedsbesøg i de 8 nordjyske kommuner, der deltager i projektet.  

Hos HF&VUC NORD ser vi meget frem til arbejdet, og vi håber at kunne være med til at styrke nordjydernes kompetencer, så vi sammen kan skabe et stærkere Nordjylland.