Ny aftale skal styrke overgangen fra VUC til UCN
februar 18 · 2021

En ny samarbejdsaftale mellem UCN, HF&VUC NORD og Thy-Mors HF & VUC skal bane vejen for, at elever fra de to VUC’er bliver endnu bedre klædt på til at tage en videregående uddannelse på UCN. Aftalen skal desuden bidrage til at løfte den regionale uddannelsesopgave i Nordjylland og synliggøre uddannelsesvejen via VUC til UCN.

HF&VUC NORD, Thy-Mors HF & VUC og UCN er tre af de store uddannelsesaktører i Nordjylland og udbyder til sammen kurser og uddannelser i hele regionen. Derfor er der et stort potentiale i den nye samarbejdsaftale.

 - HF&VUC NORD og Thy-Mors HF & VUC er centrale leverandører af studerende til UCN, og det er vigtigt, at eleverne har et godt kendskab til vores uddannelser, og hvad de kan forvente, når de søger ind hos os. Det handler både om at kvalificere deres studieparathed og deres studiekompetencer. Vi har også en opgave i sammen at synliggøre de uddannelser, hvor der i fremtiden er særligt gode beskæftigelsesmuligheder, fortæller Lene Augusta Jørgensen, rektor på Professionshøjskolen UCN.

UCN vil bl.a. løbende afklare, hvilke fagområder der forventes at mangle arbejdskraft inden for en 5- til 10-årig periode og orientere VUC'erne herom, så de og Studievalg kan vejlede de unge i forholde til netop de områder. Aftalen støtter endvidere ambitionen om, at flere faglærte får adgang til UCN’s professionsbacheloruddannelser.

 - Aftalen skal medvirke til et mere sammenhængende uddannelsessystem med gode overgange mellem hf og videregående uddannelse. Vi ønsker at kvalificere vores kursisters og elevers studievalg, f.eks. ved at styrke samarbejdet mellem vejledere og lærere på de respektive institutioner om de nødvendige studiekompetencer samt gennem kursist- og elevbesøg på UCN, forklarer Lene Yding Pedersen, rektor på HF&VUC NORD.

Institutionerne ønsker samtidig at skabe en bedre brobygning, der understøtter kursisternes overgang fra hf til UCN. Derudover vil der blive kigget særligt på de 1-årige hf-forløb, der er målrettet enkeltuddannelser på UCN, f.eks. til lærer, sygeplejerske og pædagog.

 - Vi vil sammen med HF&VUC NORD tage initiativ til en løbende dialog med UCN om, hvilke 1- årige hf-forløb, der er behov for, og tilpasse vores udbud herefter. Og UCN stiller viden og sparring til rådighed om indholdet i uddannelsesforløbene, så hf-kursisternes kompetencer bedst muligt modsvarer behovet på de enkelte professionsuddannelser, siger Erik Dose Hvid, rektor på Thy-Mors HF & VUC.

For eleverne på de 1-årige hf-forløb vil UCN også tilrettelægge kortere forløb og projekter, hvor man kan deltage i undervisning på professionshøjskolen, bl.a. i allerede eksisterende åbent hus-arrangementer, studiepraktik mv.

Samarbejdet organiseres ved, at der nedsættes en styregruppe med 1-2 ledelsesrepræsentanter fra hver part, mens der etableres ad hoc arbejdsgrupper med relevante ledere, undervisere og vejledere.

Se aftalen her (link til PDF).

Kontakt:

  • Lene Augusta Jørgensen, rektor på Professionshøjskolen UCN, tlf.nr.: 7269 0100
  • Lene Yding Pedersen, rektor på HF&VUC NORD, tlf.nr.: 9930 0101
  • Erik Dose Hvid, rektor på Thy-Mors HF & VUC, tlf.nr.: 2360 6530