SIMultanundervisning
maj 12 · 2019

SIM

SIM står for SIMultanundervisning og er samtidig undervisning - men ikke nødvendigvis på samme fysiske lokation. Tilstedeværelsen kan både foregå fysisk i klasselokalet eller virtuelt via livestreaming, som filmer lærerens undervisning.

 

Fleksibilitet

SIM er fleksibelt og giver dig mulighed for at følge undervisningen hjemmefra eller fra andre VUC-lokationer. SIM kan kombineres med ordinære fremmødehold eller fjernundervisning.

 

Aktiv deltagelse

Når du følger undervisningen hjemmefra, er du mere end blot en passiv iagttager. Vores systemer gør, at du kan deltage aktivt i undervisningen. Som eksempel kan du:

  • Tale direkte til de andre i lokalet ved hjælp af mikrofon og højtaler

  • Stille og besvare spørgsmål i en chat

  • Sende billeder og dokumenter som svar på opgaver i undervisningen

  • Deltage i gruppearbejde i grupperum, sammen med andre kursister, der enten er fysisk til stede, sidder hjemme eller befinder sig på andre VUC-lokationer.

 

Fysisk fremmøde 

Den fysiske undervisning foregår som udgangspunkt i Aabybro eller Aars, hvor du som SIM-kursist, altid kan møde frem til undervisningen på holdet.

 

Det tekniske

Deltagelse via SIM kræver, at du har en computer og internet til rådighed. Den virtuelle deltagelse foregår via Microsoft Teams, som er en integreret del af Office 365, som alle kursister på HF&VUC NORD har adgang til.

 

Tilmelding

Tilmelding foregår efter samtale med en studievejleder. Du kan booke en tid via vores hjemmeside, eller på telefon 900 300 650.

 

Eksamen

Eksamen afvikles på samme vilkår som ved ordinær eksamen. Det betyder, at du møder fysisk op på den institution, hvor SIM-undervisningen er tilknyttet.

 

Hvad koster det? 

SIM-undervisning koster det samme som ved ordinær deltagelse og afhænger dermed af valg af fag og antal.

 

Kan jeg få SU?

For at få SU skal du have mindst 23 SU-timer om ugen (17 timer hvis du har barn under 7 år).