STAR giver over 11 millioner til VUC-sektoren
december 23 · 2018

STAR giver over 11 millioner til VUC-sektoren til en opsøgende indsats hos danske jobcentre og a-kasser

STAR (Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering) har i dag uddelt 15 millioner fra puljen til læse,- skrive- og regneambassadører i jobcentre og a-kasser. VUC-sektoren modtager 11. 547.600 kr. ud af puljen på de 15 millioner. 

Midlerne skal over en 2-årig periode bruges til opsøgende arbejde i forhold til jobcentre og a-kasserne i Danmark. VUC’s virksomhedskonsulenter skal således opkvalificere ansatte hos a-kasser og jobcentre i forhold til at kunne spotte og vejlede borgere, som er i målgruppen for efteruddannelse.

”HF&VUC NORD er utrolig glade for STARs beviling. Det må betyde, at de, ligesom os, kan se vigtigheden i rette fokus mod opkvalificering af ansatte i arbejde – men også mod ledige, der, i stedet for at gå hjemme, kan komme under uddannelse og blive fagligt rustet til arbejdsmarkedet. Derfor ligger der en stor vigtighed i at komme ud til jobcentrene og a-kasserne,” siger Simon Mou Skogberg, Chef for erhverv & uddannelse:

”Manglen på faglærte på arbejdsmarkedet er et nationalt problem – og opkvalificering på arbejdsmarkedet er derfor også landsdækkende opgave. En opgave, som vi i hele VUC-sektoren er parate til at løse - sammen. Og vi har kompetencerne til det,” siger han.

Bevillingen indgår i et nyt landsdækkende projekt kaldet ”Job i Spil”. Projektet går i luften 1. januar, hvor hele VUC-sektoren slår dørene op for et nationalt fællesskab, som på landsplan skal arbejde for at fremme Voksen efter- og videreuddannelse i et landsdækkende samarbejde.

Projektet koordineres af VUC som sektor, men inddrager driftsoverenskomstparter, samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner samt 3F og de regionale arbejdsmarkedsråd, RAR.

Midlerne skal endvidere gå til udvikling og implementering af et nyt digitalt kompetenceudviklingsværktøj.

For mere information:
Chef Uddannelse & Erhverv, Simon Mou Skogberg
Mail: SMS@hfvucnord.dk
Tlf.: 22 10 24 49