VUC bidrager til et sammenhængende Nordjylland
september 30 · 2019

Lene Yding
Rektor, HF&VUC NORD

Sidste mandag var der nordjysk åbningsdebat, hvor 16 af de 19 nordjyske folketingspolitikere gav deres bud på vigtige nordjyske emner det kommende folketingsår. De talte blandt andet om mobilitet, den tredje Limfjordsforbindelse og andre former for infrastruktur, der skal sikre et sammenhængende Nordjylland. Men der er også en anden form for mobilitet og infrastruktur, som er nødvendig for et sammenhængende Nordjylland, og som handler om uddannelse. Her vil HF&VUC NORD gerne bidrage.

Marianne Jelved sagde, at vi skal have uddannelser til alle unge. Vi er enige, og på VUC møder vi også dem, der ikke går den lige vej gennem uddannelsessystemet. Deres uddannelse er vigtig for Nordjylland, og via ikke mindst VUC’s hf-enkeltfagssystem er det også en reel mulighed.

Ane Halsboe-Jørgensen sagde, at vi skal have nok dygtige lærere og pædagoger. Vi er enige, og på VUC har vi adgangsgivende fagpakker målrettet netop de mellemlange videregående uddannelser på UCN – til de unge og voksne, som ikke har brug for en fuld hf eller studentereksamen.

Bent Bøgsted sagde, at vi skal opkvalificere de ledige, og at kommunerne kan gøre det i samarbejde med VUC. Vi er enige, og VUC har tilbud inden for fx dansk, matematik, som kan tilpasses de konkrete behov i den enkelte nordjyske kommune.

Preben Bang Henriksen sagde, at der er mangel på sprogkompetencer i Nordjylland, særligt tysk. Vi er enige, og derfor er over 30 personer fra turismebranchen netop nu i gang med at forbedre deres tyskkompetencer i et målrettet forløb på VUC. 

HF&VUC Nord udbyder kompetencegivende almen voksenuddannelse fra grundlæggende niveauer inden for fx læsning og it til gymnasial uddannelse med adgang til de videregående uddannelser på UCN og Aalborg Universitet. Derfor spiller VUC en vigtig rolle for et sammenhængende Nordjylland.