Indsigt og klager
Som besøgende på vores website har du altid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med visse lovmæssige undtagelser. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Det er endvidere altid muligt at tilbagekalde et samtykke til personoplysninger.

Er de informationer, vi har om dig, forkerte, har du også ret til at få dem rettet eller slettet, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav.

Har du spørgsmål eller anmodninger ift. til de indsamlede oplysninger, kan du henvende dig til HF&VUC NORD's databeskyttelsesrådgiver på mail: dpo@hfvucnord.dk eller tlf. 72 50 59 99.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du tage kontakt til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
e-mail: dt@datatilsynet.dk

Dataansvar og kontakt

Websitet ejes af:

HF&VUC NORD,
På Sporet 8b, 9000 Aalborg
Hovednr.:  99 300 100
e-mail: dpo@hfvucnord.dk

Websitet hostes af:

Umbraco A/S
Haubergsvej 1
5000 Odense C

Senest ændret [08.11.2021]