Uddannelsesudvalget

Alle voksenuddannelsescentres bestyrelser nedsætter jf. bekendtgørelsen om uddannelsesudvalg ved voksenuddannelsescentre et uddannelsesudvalg, der rådgiver VUC i uddannelsesspørgsmål omkring FVU og OBU.

Vores uddannelsesudvalg er sammensat af repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere og repræsentanter for driftsoverenskomstparter samt  repræsentanter fra os på HF&VUC NORD.

Medlemmerne skal have tilknytning til det geografiske område, som udbuddet af uddannelser dækker. Uddannelsesudvalget skal tillige med regionen høres, inden HF&VUC NORD indgår eller opsiger en driftsoverenskomst om FVU-undervisning.

Bekendtgørelser inden for Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning, som er udstedt pr. 23. maj 2019, findes ligeledes på Undervisningsministeriets hjemmeside: 
Love og regler

Medlemmer af HF&VUC NORDs uddannelsesudvalg