De tre danskuddannelser

De tre danskuddannelserne hos HF&VUC NORD, Sprogcenter, er grundlæggende uddannelser, hvor kursisterne lærer at forstå, tale, læse og skrive dansk.

Kursisterne vil på de tre uddannelser lærer om kultur og samfundsforhold i Danmark. Herunder vil de få grundlæggende introduktion til det danske arbejdsmarked, uddannelsestilbud og demokrati 

De tre uddannelser er tilrettelagt forskelligt således, at undervisningen svarer til kursisternes mål og forudsætninger. 

Danskuddannelse 1
Er tilrettelagt for kursister, som ikke kan læse og skrive på deres modersmål, samt latinske analfabeter, som ikke behersker et europæisk skriftsystem.

Formål med undervisningen på Danskuddannelse 1 er, at få grundlæggende færdigheder i mundtlig dansk og læse- skrivefærdigheder med henblik pе at kunne klare sig.

Uddannelsen afsluttes med Prøve i Dansk 1.

Danskuddannelse 2
Er tilrettelagt for kursister, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet (8-10 års skolegang). 

Formål med undervisningen på Danskuddannelse 2 er at forstå, tale og læse dansk med henblik på at kunne klare sig på det danske arbejdsmarked, i efterfølgende arbejdsmarkedsuddannelse og som borger i det danske samfund. 

Uddannelsen afsluttes med Prøve i Dansk 2.

Danskuddannelse 3
Er tilrettelagt for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund (mindst 12 års skolegang). Det kan være erhvervsuddannelser, en gymnasieuddannelse eller en videregеende uddannelse.

Formål med undervisningen på Danskuddannelse 3 er, at kursisterne skal kunne få et job, at kunne væretage fortsat uddannelse eller at kunne fungere aktivt som borger i det danske samfund.

Uddannelsen afsluttes med prøve i Dansk 3.

KOM I GANG MED EN AF DANSKUDDANNELSERNE

Ring på 99 300 600
Eller skriv til vest@hfvucnord.dk