Aftenundervisning - 9./10.klasse

Al AVU-undervisning starter i uge 33 og slutter i uge 19. Bortset for DSA FED der varer frem til 2/12-22

Undervisningen på AVU kan foregå via pc (virtuelt) eller ved fremmøde.

Dansk som andetsprog, niveau G, 240 lektioner

Tirsdag kl. 18:45 til 21:00. Herudover kommer der opgaver der skal afleveres.

Du lærer at indgå i en samtale og tilpasse dit sprog til situationen. Du vil også forbedre dit skriftlige niveau.

I læsning af danske tekster vil du blive præsenteret for et udvalg af dansk og oversat litteratur og samtidig læse et dansk værk i original udgivelse.

Pris: 130 kr.

Dansk som andetsprog, niveau FED, 260 lektioner

Tirsdag kl. 18:45 til 20:20. Herudover kommer der opgaver der skal afleveres.

Du lærer at udtrykke dig mere præcist og nuanceret både skriftligt og mundtligt, og du bliver bedre til at deltage i samtaler.

I arbejdet med læsning af tekster får du indsigt i et udvalg af nyere og ældre dansk litteratur og sagtekster. Du lærer at beskrive og analysere forskellige medier, og du får viden om målgrupper.

Du lærer desuden at fokusere på sammenhæng mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation.

Du læser et litterært værk i original udgivelse. Du arbejder desuden med et større medieprodukt, fx en nyhed i tv eller til en avis.

Pris: 260 kr.

Matematik, niveau G, 140 lektioner

Onsdag kl. 18:45 til 21:00. Herudover kommer der opgaver der skal afleveres.

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i en række forskellige sammenhænge fra hverdagslivet.

Undervisningen drejer sig især om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan konkrete problemer fra hverdagen kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.

Pris: 130 kr.

Matematik, niveau FED, 240 lektioner

Onsdag kl. 18:45 til 21:00. Herudover kommer der opgaver der skal afleveres.

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i forskellige sammenhænge fra både hverdagslivet og samfundslivet.

Undervisningen drejer sig især om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan problemer med tilknytning til hverdagen eller samfundet kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.

På faget lærer du at bruge matematiske teknikker, som du kan bruge i et eventuelt videre uddannelsesforløb.

Pris: 260 kr.

Engelsk, niveau basis-G, 220 lektioner

Torsdag kl. 18:45 til 21:00. Herudover kommer der opgaver der skal afleveres.

Du bliver lidt bedre til at forstå engelsk og til at tale og skrive på et enkelt, forståeligt engelsk om almene emner.

Du får blandt andet undervisning i udtale og grammatik. Desuden får du viden om kultur og samfund i engelsktalende lande.

Pris: 130 kr.

Engelsk, niveau FED, 180 lektioner.

Torsdag kl. 18:45 til 20:20. Herudover kommer der opgaver der skal afleveres.

Du får færdigheder i at kommunikere aktivt og umiddelbart på et sammenhængende engelsk, både i skrift og tale.

Blandt andet får du undervisning i engelsk grammatik og samtaleteknikker. Desuden får du kendskab til almene, kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande.

Du arbejder også med at bruge din grundviden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande, at læse og analysere tekster om emner af almen relevans og at formulere dine holdninger og synspunkter.

Pris: 260 kr.

Tysk, niveau G, 140 lektioner

Tirsdag kl. 18:45 til 20:20) Herudover kommer der opgaver der skal afleveres.

Du lærer at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk om kendte emner som indkøb, ferie, arbejdsplads mv.

Undervisningen gør dig i stand til at forstå indholdet i korte tekster, som hentes fx fra bøger, film og internet.

Pris: 130 kr.

}