Billedkunst

På Billedkunst niveau D lærer du at arbejde og eksperimentere med fagets forskellige materialer og teknikker. Du øves i at blive god til at forstå billedkunst ved at beskrive, analysere og fortolke billeder og skulpturer. Du får desuden viden om forskellige tiders opfattelse af kunst.

 • Fagets indhold:
  I undervisningen arbejdes der med følgende områder: 
  • praktisk og eksperimenterende billedfremstilling
  • kendskab til materialer og teknikker
  • viden om billedsproglige virkemidler, for eksempel lys og skygge, farver og rum
  • kunsthistoriske perioder - også nyere tid
  • besøg på udstillinger eller besøg af gæstelærere
  • populær hverdagskunst
  • kunstneriske udtryk fra andre verdensdele

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes mundtlig prøve efter billedkunst niveau D.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser - bl.a. at være fyldt 25 år. Derudover skal du ikke opfylde særlige krav.

Dansk

Dansk D

Med Dansk D vil du komme til at arbejde med det danske sprog og brugen af sproget såvel mundtligt som skriftligt. Du lærer at skrive og at analysere og forstå ældre og nyere tekster som del af en kommunikationssituation og at se dem i et historisk perspektiv. Ligeledes lærer du at udtrykke dig præcist og varieret og at formidle et fagligt stof både mundtligt og skriftligt.

Fagets indhold:
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • skriftsprog og talesprog
  • genrebegrebet, sprog, stil og grammatik
  • ældre og nyere litteratur
  • journalistiske genrer og medier, trykte og elektroniske
  • kommunikation og argumentation
  • danskfaglige begreber
  • ordbøger og håndbøger

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes skriftlig og mundtlig prøve efter dansk niveau D.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Derudover skal du have forkundskaber svarende til dansk niveau E.

Dansk E
Her vil du komme til at arbejde med det danske sprog og brugen af sproget såvel mundtligt som skriftligt. Du lærer at skrive og at analysere og forstå ældre og nyere tekster. Du lærer desuden at skabe dig overblik over et indhold, at udtrykke dig godt og klart og at formidle et stof både mundtligt og skriftligt.

Fagets indhold:
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • skriftsprog og talesprog
  • genrebegrebet
  • sprog og grammatik
  • ældre og nyere litteratur
  • journalistiske genrer og medier
  • kommunikation og argumentation
  • ordbøger og håndbøger

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes ikke prøve efter dansk niveau E.
Der kan udstedes et deltagerbevis, hvis du har været studieaktiv og har fuldført undervisningen. Forudsætningen er, at du har fået godkendt en faglig dokumentation hos læreren.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Derudover skal du have forkundskaber svarende til dansk i folkeskolens 9. klasse eller dansk niveau F

Dansk F
Dansk niveau F er et fag på almen voksenuddannelse. Du kommer til at arbejde med det danske sprog og med at bruge sproget mundtligt såvel som skriftligt.

Du lærer at skrive og læse forskellige slags tekster og få overblik over indholdet. Du lærer at udtrykke dig godt og klart både mundtligt og skriftligt, at begrunde et synspunkt og at vælge sprog, der passer til situationen.

Fagets indhold:
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • skriftsprog og talesprog
  • retskrivning og grammatik
  • ældre og nyere tekster
  • en avis eller et tidsskrift
  • kommunikation og argumentation
  • læste og hørte tekster
  • ordbøger og håndbøger

Brug af it indgår endvidere som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes ikke prøve efter dansk niveau F.
Der kan udstedes et deltagerbevis, hvis du har været studieaktiv og har fuldført undervisningen. Forudsætningen er, at du har fået godkendt en faglig dokumentation hos læreren.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 60 timer.


Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Derudover skal du have forkundskaber svarende til dansk i folkeskolens 9. klasse eller dansk niveau G.

Dansk G
Dansk niveau G er et grundlæggende niveau. Du vil komme til at arbejde med at bruge sproget bevidst såvel mundtligt som skriftligt. Du lærer at skrive og læse forskellige slags tekster og at lytte opmærksomt.

Fagets indhold:
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • skriftsprog og talesprog
  • grammatik og retskrivning
  • ordbøger og håndbøger
  • en roman
  • læsning og kommunikation
  • medier og elektroniske tekster
  • ord, betydning, stavning og grammatik

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes skriftlig og mundtlig prøve efter dansk niveau G.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 120 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Derudover skal du have forkundskaber svarende til dansk basis.

Dansk som andetsprog basis
Dansk som andetsprog basis er et fag på almen voksenuddannelse for dig, der har et andet modersmål end dansk.

Her lærer du at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt på dansk, du vil arbejde med emner fra hverdagen, og lærer at kommunikere mundtligt og skriftligt om emner af personlig og almen interesse. Du lærer også at arbejde med læsning af lettere danske tekster og deres opbygning.

Fagets indhold:
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • elementær grammatik, retskrivning og tegnsætning
  • sproglig korrekthed
  • teksters opbygning
  • genrer, person- og miljøkarakteristik
  • læsning, læsestrategier og ordforråd
  • udtale
  • argumentationsteknik
  • kommunikation

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes ikke prøve efter dansk som andetsprog basis. Der kan udstedes et deltagerbevis, hvis du har været studieaktiv og har fuldført undervisningen. Forudsætningen er, at du har fået godkendt en faglig dokumentation hos læreren.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 90 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år.


 • Dansk som andetsprog basis henvender sig til:
  • unge voksne, der er faldet fra i ungdomsuddannelserne
  • voksne, der har gennemført danskuddannelse 2 modul 1- 4
  • mere modne voksne, der tidligere har gennemført et danskundervisningsforløb på et sprogcenter, men som nu har behov for at kvalificere sig yderligere i dansk.

Dansk som andetsprog D
Dansk som andetsprog niveau D er et fag på almen voksenuddannelse for dig, der har et andet modersmål end dansk, hvor du lærer at udtrykke dig mere præcist og nuanceret både mundtligt og skriftligt.

Du vil komme til at indgå i samtaler og diskussioner på dansk, og der arbejdes med læsning af dansk og udenlandsk litteratur i forskellige genrer. Du skal også arbejde med et større medieprodukt som for eksempel en tv-udsendelse, en avis m.m.

Dine skrivekompetencer udbygges og forbedres i arbejdet med de øvrige discipliner.

Fagets indhold:
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • dansk og oversat udenlandsk litteratur i genrerne epik, lyrik og drama efter 1870, herunder mindst én tekst fra de seneste fem år
  • danskfaglige begreber til analyse, fortolkning, vurdering og perspektivering af tekster samt sproglig karakteristik af tekster
  • en litterær periode, et litterært værk, som læses individuelt
  • et værk i form af et større afrundet medieprodukt
  • genreskrivning, grammatik, retskrivning og syntaks
  • sammenhængende og korrekt sprog i tale og skrift
  • kritisk og hensigtsmæssig informationssøgning

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes en mundtlig prøve og en prøve i skriftlig fremstilling efter dansk som andetsprog niveau D.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Derudover skal du have danskkundskaber svarende til dansk som andetsprog niveau E eller dansk niveau E

Dansk som andetsprog E
Dansk som andetsprog niveau E er for dig, der har et andet modersmål end dansk. Du lærer at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt på dansk, og du lærer at indgå i en samtale på ret flydende og nuanceret dansk og at tilpasse dit sprog til situationen.

I arbejdet med tekster vil du bl.a. blive bevidst om afsender- og modtagerforhold. I arbejdet med læsning af tekster vil du få indsigt i dansk litteratur efter 1870, i forskellige genrer og samtidig læse et litterært værk i original udgivelse. Du vil også blive bedre til skriftlig fremstilling.

Fagets indhold:
I undervisningen arbejdes der bl.a. med følgende områder:

  • tekster skrevet i forskellige kulturelle sammenhænge
  • danskfaglige begreber til analyse, fortolkning og perspektivering af tekster
  • nyhedsgenrer og deres funktion, herunder kritisk og hensigtsmæssig informationssøgning
  • mediers forskellige målgrupper samt et værk i form af et større afrundet medieprodukt
  • problemformulering i forbindelse med synopsis- og genreskrivning
  • grammatik, retskrivning og syntaks

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes ingen prøve efter dansk som andetsprog niveau E. Der kan udstedes et deltagerbevis, hvis du har været studieaktiv og har fuldført undervisningen. Forudsætningen er, at du har fået godkendt en faglig dokumentation hos læreren.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Derudover skal du have danskkundskaber svarende til dansk som andetsprog niveau F eller dansk niveau F.

Dansk som andetsprog F
Dansk som andetsprog niveau F er for dig, der har et andet modersmål end dansk. Du lærer at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt på dansk, og du lærer at indgå i en samtale på rimeligt flydende dansk og at tilpasse dit sprog til den konkrete situation.

I arbejdet med læsning af tekster får du indsigt i et udvalg af nyere og ældre dansk litteratur og sagprosa. Du lærer at fokusere på sammenhæng mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation. I arbejdet med skriftlig fremstilling vil du få udbygget og forbedret dine skrivekompetencer.

Fagets indhold:
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • Procesorienterede skriveforløb
  • Grammatik, retskrivning og sætningsopbygning
  • Mundtlig fremlæggelse med fokus på argumentationsteknik og et sammenhængende, flydende sprog
  • Læsestrategier og studieteknik
  • Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning og perspektivering
  • nyere og ældre dansk og oversat litteratur og sagprosa
  • Gættestrategier i forbindelse med at lære sprog

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes ingen prøve efter dansk som andetsprog niveau F. Der kan udstedes et deltagerbevis, hvis du har været studieaktiv og har fuldført undervisningen. Forudsætningen er, at du har fået godkendt en faglig dokumentation hos læreren. Varighed:
Fagets uddannelsestid er 75 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Derudover skal du have danskkundskaber svarende til dansk som andetsprog niveau G eller dansk niveau G

Dansk som andetsprog G
Dansk som andetsprog niveau G er for dig, der har et andet modersmål end dansk. Du lærer at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt på dansk, at indgå i en samtale og at tilpasse dit sprog til den konkrete situation.

Du vil komme til at læse både dansk og oversat litteratur og et dansk værk i original udgivelse. Du vil også komme til at arbejde med skriftlig fremstilling og dermed forbedre dit skriftsprog.

Fagets indhold:
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • sprog og kommunikation
  • litteratur og medier; dansk og oversat litteratur, herunder et værk i original udgivelse
  • udtale
  • argumentationsteknik
  • sproglig korrekthed, forståelighed og sammenhæng i tale og skrift
  • læseteknik og ordforråd
  • grammatik
  • genrer, referat, resumé, fortælling og kommentar

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes en mundtlig prøve og to skriftlige prøver efter dansk som andetsprog niveau G.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 180 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Derudover skal du have danskkundskaber svarende til dansk som andetsprog basis eller dansk basis.

Engelsk

Engelsk Basis
Engelsk basis er et fag på almen voksenuddannelse, hvor du kan genopfriske eller blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt engelsk om dagligdags emner. Du får også viden om levevilkår i lande, hvor engelsk er hovedsproget.

Fagets indhold:
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • udtale og ordforråd
  • kortere tekster om dagligdags emner
  • grundlæggende viden om levevilkår i ét eller flere engelsktalende lande
  • dele af den centrale engelske grammatik
  • enkle samtaleteknikker

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes ikke prøve efter engelsk basis. Der kan udstedes et deltagerbevis, hvis du har været studieaktiv og har fuldført undervisningen. Forudsætningen er, at du har fået godkendt en faglig dokumentation hos læreren.

 • Varighed:
  Fagets uddannelsestid er 60 timer.

 • Optagelse:
  Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Derudover skal du have forkundskaber svarende til folkeskolens 7. klassetrin

Engelsk D
På engelsk D niveau får du færdigheder i at kommunikere aktivt på et sammenhængende engelsk i skrift og tale. Du arbejder også med at bruge din grundviden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande. Du lærer desuden at læse og analysere tekster om almene emner og at formulere dine holdninger og synspunkter.

Fagets indhold:
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • udtale og ordforråd
  • forskellige typer nyere tekster, for eksempel noveller og artikler
  • vigtige kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande samt engelsk som globalt sprog
  • tekstanalyse
  • samtaleteknikker
  • grammatik og stavning
  • overblik over dine stærke og svage sider i faget

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes skriftlig og mundtlig prøve på engelsk niveau D.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 45 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, bla. være fyldt 25 år. 

Engelsk E
Engelsk niveau E er et fag på almen voksenuddannelse, hvor du videreudvikler dine færdigheder i at forstå engelsk i skrift og tale. Du lærer at kommunikere på et sammenhængende engelsk, og du arbejder med at bruge din grundviden om almene, kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande. Desuden lærer du at læse og analysere tekster om kendte emner og at formulere dine holdninger og synspunkter.

Fagets indhold:
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • udtale og ordforråd
  • forskellige typer af nyere tekster
  • vigtige kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande samt engelsk som globalt sprog
  • grundlæggende tekstanalyse
  • samtaleteknikker
  • grammatik og stavning
  • overblik over dine stærke og svage sider i faget

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes ikke prøve efter engelsk niveau E. Der kan udstedes et deltagerbevis, hvis du har været studieaktiv og har fuldført undervisningen. Forudsætningen er, at du har fået godkendt en faglig dokumentation hos læreren.

Varighed: 
Fagets uddannelsestid er 45 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Derudover skal du have forkundskaber svarende til engelsk niveau F.

Engelsk F
På dette niveau lærer du at forstå engelsk i skrift og tale. Du lærer at udtrykke dig mundtligt og skriftligt i et enkelt og sammenhængende sprog. Desuden får du kendskab til kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande

Fagets indhold:
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • udtale og ordforråd
  • forskellige typer af tekster, for eksempel noveller og artikler om almene og samfundsmæssige emner
  • kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande
  • samtaleteknikker
  • grammatik og stavning
  • overblik over dine stærke og svage sider i faget

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes ikke prøve efter engelsk niveau F. Der kan udstedes et deltagerbevis, hvis du har været studieaktiv og har fuldført undervisningen. Forudsætningen er, at du har fået godkendt en faglig dokumentation hos læreren.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 45 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Derudover skal du have forkundskaber svarende til engelsk niveau G.

Engelsk G
Engelsk niveau G er et fag på almen voksenuddannelse, hvor du kan blive bedre til at forstå engelsk og til at tale og skrive på et enkelt, forståeligt engelsk om almene emner. Du får også viden om kultur og samfund i engelsktalende lande.

Fagets indhold:
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • udtale og ordforråd
  • forskellige typer af tekster, for eksempel noveller og artikler om almene emner
  • viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande
  • enkle samtaleteknikker
  • grammatik
  • overblik over dine stærke og svage sider i faget

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes prøve i læseforståelse og mundtlig prøve efter engelsk niveau G.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 105 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Derudover skal du have forkundskaber svarende til engelsk basis.

Historie

Historie D
Historie niveau D beskæftiger sig med Danmarks historie på både et lokalt plan og på landsplan. Du vil komme til at læse historiske tekster og at lære at sætte tekster og viden ind i en kronologisk sammenhæng, blandt andet for at forstå sammenhængen mellem fortid og nutid.

Fagets indhold:
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • tidslinjer, perioder og kronologi
  • Danmarks historie i et lokalt, europæisk og globalt perspektiv
  • kontinuitet og brud
  • styreformer, livsvilkår, kulturarv og identitet

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes en mundtlig prøve efter historie niveau D.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år.
Derudover skal du have forkundskaber svarende til dansk niveau E

Matematik

Matematik Basis
Matematik basis er undervisning for voksne i matematik på et meget grundlæggende niveau. Du vil komme til at arbejde med forståelse af matematikkens grundbegreber. I undervisningen vil du opleve, hvordan begreberne bliver brugt i mange forskellige sammenhænge i hverdagen.

Fagets indhold:
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • vores talsystem
  • plus, minus, gange og dividere
  • brøker
  • procent
  • enheder (fx km, g, cl, m³)
  • geometriske figurer

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes ikke prøve efter matematik basis. Der kan udstedes et deltagerbevis, hvis du har været studieaktiv og har fuldført undervisningen. Forudsætningen er, at du har fået godkendt en faglig dokumentation hos læreren.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år.
Derudover skal du ikke opfylde særlige krav.

Matematik D
Matematik niveau E er undervisning for voksne i matematik på et grundlæggende niveau. Du vil komme til at arbejde med anvendelse af matematik i en lang række forskellige sammenhænge fra hverdagslivet og samfundslivet. Undervisningen vil især dreje sig om forståelse og brug af funktioner. Du lærer at kende forskel på forskellige funktionstyper.

Fagets indhold:
I undervisningen vil der blive arbejdet med følgende matematiske områder:

  • talbehandling
  • arbejde med funktioner
  • lineære funktioner
  • eksponentialfunktioner
  • potensfunktioner

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve efter matematik niveau D. I den skriftlige prøve indgår anvendelse af it – blandt andet regneark.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år.
Derudover skal du have forkundskaber svarende til matematik niveau E

Matematik E
Matematik niveau E er undervisning på et grundlæggende niveau. Du vil komme til at arbejde med anvendelse af matematik i en lang række sammenhænge fra hverdagslivet og samfundslivet. Undervisningen vil især dreje sig om forståelse af matematiske begreber, og den vil vise, hvordan man kan beskrive og løse problemer med tilknytning til hverdagen eller samfundet ved hjælp af matematik.

Fagets indhold:
I undervisningen vil der blive arbejdet med følgende områder:

  • talbehandling
  • statistik
  • arbejde med funktioner

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes ikke prøve efter matematik niveau E. Der kan udstedes et deltagerbevis, hvis du har været studieaktiv og har fuldført undervisningen. Forudsætningen er, at du har fået godkendt en faglig dokumentation hos læreren.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år.
Derudover skal du have forkundskaber svarende til matematik niveau F.

Matematik F
Matematik niveau F er undervisning på et grundlæggende niveau. Du vil komme til at arbejde med anvendelse af matematik i en lang række forskellige sammenhænge fra hverdagslivet og samfundslivet. Undervisningen vil især dreje sig om forståelse af matematiske begreber. Du vil opleve, hvordan hverdags- eller samfundsproblemer kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.

Fagets indhold:
I undervisningen vil der blive arbejdet med følgende områder:

  • talbehandling
  • geometri
  • arbejde med funktioner

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes ikke eksamen efter matematik niveau F. Der kan udstedes et deltagerbevis, hvis du har været studieaktiv og har fuldført undervisningen. Forudsætningen er, at du har fået godkendt en faglig dokumentation hos læreren.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Derudover skal du have forkundskaber svarende til matematik niveau G.

Matematik G
Matematik niveau G er undervisning foregårpå et grundlæggende niveau. Undervisningen vil især dreje sig om forståelse af matematiske begreber. Du vil komme til at arbejde med anvendelse af matematik i en række forskellige sammenhænge fra hverdagslivet.

Fagets indhold:
I undervisningen vil der blive arbejdet med følgende matematiske områder:

  • talbehandling
  • geometri
  • arbejde med funktioner
  • statistik

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes en kombineret skriftlig og mundtlig prøve efter matematik niveau G, hvor der arbejdes med et problem fra hverdagslivet. I prøven indgår anvendelse af it.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 105 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år.
Derudover skal du have forkundskaber svarende til matematik basis.

Naturvidenskab

Naturvidenskab D
Naturvidenskab niveau D er et fag på almen voksenuddannelse, der integrerer emner fra biologi, kemi, fysik og naturgeografi. Du vil få viden om menneskets samspil med naturen med fokus på radioaktivitet og menneskets gener. Desuden vil du lære om vand og om kredsløb i naturen. Derved vil du få et grundlag for at forstå og deltage i diskussioner med naturfaglige aspekter.

Fagets indhold:
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • atommodeller og kemiske reaktioner
  • DNA og gener
  • genteknologi og etik
  • radioaktivitet
  • spildevand og drikkevand
  • kvælstofkredsløbet
  • økosystemer, herunder bæredygtighed

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes en mundtlig prøve efter naturvidenskab niveau D.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 45 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år.
Derudover skal du have forkundskaber svarende til naturvidenskab niveau E.

Naturvidenskab E
Naturvidenskab niveau E er et fag på almen voksenuddannelse, der indeholder emner fra biologi, kemi, fysik og naturgeografi. Du vil komme til at lære om energi i samfundet med fokus på samfundets energiressourcer og indvirkningerne på klima og miljø. Du vil derved opbygge et grundlag for at forstå og deltage i diskussioner med naturfaglige aspekter.

Fagets indhold:
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • atommodeller og kemiske reaktioner
  • energi i samfundet, herunder energikilder og energiforsyning
  • kulstofkredsløbet
  • klima- og miljøpåvirkninger, herunder bæredygtighed

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes ikke prøve efter naturvidenskab niveau E. Der kan udstedes et deltagerbevis, hvis du har været studieaktiv og har fuldført undervisningen. Forudsætningen er, at du har fået godkendt en faglig dokumentation hos læreren.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 45 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Derudover skal du have forkundskaber svarende til naturvidenskab niveau F.

Naturvidenskab F
Naturvidenskab niveau F indeholder emner fra biologi, kemi, fysik og naturgeografi. Du vil komme til at lære om mennesket som biologisk væsen med fokus på kroppens opbygning samt kost, motion og sundhed. Du vil derved få et grundlag til at forstå og deltage i diskussioner med naturfaglige aspekter.

Fagets indhold:
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • atommodeller og kemiske reaktioner
  • energiforhold i kroppen
  • kostens bestanddele
  • motion og sundhed
  • arv og evolution

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes ikke prøve efter naturvidenskab niveau F. Der kan udstedes et deltagerbevis, hvis du har været studieaktiv og har fuldført undervisningen. Forudsætningen er, at du har fået godkendt en faglig dokumentation hos læreren.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år.
Derudover skal du have forkundskaber svarende til naturvidenskab niveau G.

Naturvidenskab G
Naturvidenskab niveau G er et fag på almen voksenuddannelse, der indeholder emner fra biologi, kemi, fysik og naturgeografi. Du vil opnå en bred naturfaglig viden, der gør det muligt for dig at forstå og deltage i diskussioner med naturfagligt indhold. Faget giver dig samtidig et grundlag for at gå videre inden for beslægtede områder.

Fagets indhold:
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • atommodeller og kemiske reaktioner
  • energi, herunder fotosyntese
  • kroppens organer og kredsløb
  • ernæring og fordøjelse
  • jordens opbygning og udvikling
  • brug af kort og globus
  • vands kredsløb, vejr og klima
  • solsystemet

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes en mundtlig prøve efter naturvidenskab niveau G.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år.
Derudover skal du ikke opfylde særlige krav.

Samarbejde og kommunikation

Samarbejde og kommunikation G
Samarbejde og kommunikation niveau G er et fag på almen voksenuddannelse. Du vil få indsigt i teorier om relationer mellem mennesker i organisationer, og det vil give dig et bedre grundlag for selv at samarbejde og kommunikere. Du vil også lære at vurdere din egen indflydelse på samarbejdsprocesser.

Fagets indhold:
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • kommunikation
  • grupper og team
  • konflikthåndtering
  • ledelse og motivation
  • psykisk arbejdsmiljø
  • organisationsformer

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes en mundtlig prøve efter samarbejde og kommunikation niveau G.

Varighed: 
Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år.
Derudover skal du have forkundskaber svarende til dansk på basisniveau.

Samfundsfag

Samfundsfag D
Samfundsfag D giver dig viden om danske og internationale samfundsforhold. Du vil blive undervist i det politiske system samt den måde, hvorpå arbejdsmarkedet er organiseret.

Du kommer ligeledes omkring velfærdsmodeller og lærer at forstå grundlæggende økonomiske sammenhænge. Ligeledes vil du beskæftige dig med internationale forhold og ikke mindst se på sociale, kulturelle og religiøse forskelle i samfundet.

Om undervisningen:
Du får kendskab til sammenhængen mellem EU, globale forhold og Danmarks handlemuligheder og undervises i emnerne:

  • Det politiske system i Danmark, de politiske partier, velfærdsmodeller og det danske arbejdsmarked
  • Økonomi, finanspolitik og EU's betydning for Danmarks økonomi
  • EU og internationale organisationer
  • Identitetsdannelse samt forhold mellem individ og samfund

It indgår i undervisningen og bruges til informationssøgning og som kommunikations- og præsentationsværktøj.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 75 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Du skal desuden kunne reflektere over givne samfundsfaglige problemstillinger og komme med løsningsforslag.

Eksamen:
Der afholdes mundtlig prøve på samfundsfag, niveau D.

Samfundsfag G
Samfundsfag G giver dig viden om danske og internationale samfundsforhold. Du vil komme omkring hovedlinjerne i det danske demokrati system og herigennem vil du lærer om den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt.

Samfundsfag på G niveau handler ligeledes om samspillet mellem individ og samfund, hvorledes vi håndtere konflikter og ikke mindst, hvordan der skabes forandringer gennem demokratiske processer.

 • Fagets indhold:
  På samfundsfag G vil du få kendskab til samfundsmæssige processer og modeller. Du vil blive undervist i:
  • Politik, herunder demokrati og menneskerettigheder, det politiske system og de politiske partier, grundloven og retsvæsenet
  • Økonomi, herunder velfærdssamfundet og finansloven
  • Sociologi, herunder livsformer samt sociale og kulturelle forskelle i Danmark

It indgår i undervisningen og bruges til informationssøgning og som kommunikations- og præsentationsværktøj.

Prøve:
Der afholdes en mundtlig prøve.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 45 timer

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Derudover kræves ingen særlige forkundskaber.

Tysk

Tysk Basis
Tysk basis er et fag på almen voksenuddannelse, der giver dig de grundlæggende færdigheder i at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk. Der arbejdes med kendte emner fra hverdagen, hvor du lærer at fortælle om dig selv. Du lærer at forstå og stille enkle spørgsmål og fortælle om et emne, der interesserer dig, på et meget enkelt tysk. I arbejdet med læsning lærer du at læse og forstå små korte tekster på tysk, for eksempel informationer på skilte og lignende. Du lærer at skrive korte enkle sætninger.

Fagets indhold:
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • grundlæggende elementer i tysk udtale
  • et relevant ordforråd
  • grundlæggende grammatik, herunder ordklasser
  • korte enkle tekster om genkendelige emner
  • enkle kommunikationsstrategier
  • dele af tyske kultur- og samfundsforhold

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes ikke prøve efter tysk basis.Der kan udstedes et deltagerbevis, hvis du har været studieaktiv og har fuldført undervisningen. Forudsætningen er, at du har fået godkendt en faglig dokumentation hos læreren.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Derudover skal du ikke opfylde særlige krav

Tysk D
Tysk niveau D gør dig i stand til at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk. Du lærer at indgå i en samtale på tysk om aktuelle dagligdags, nære samfunds- og kulturrelaterede emner, hvor du i samtalen viser initiativ og selvstændighed. Der arbejdes også med emner, som vedrører almene geografiske og historiske forhold, kunst, litteratur, musik m.m. Du lærer at udtrykke dig skriftligt på tysk i et forståeligt og sammenhængende sprog om almene emner. Læsning af forskellige typer tekster vil være en del af undervisningen. Arbejdet med udtale vil indgå i alle aktiviteter.

 • Fagets indhold:
  I undervisningen arbejdes der med følgende emner:
  • centralt tysk ordforråd
  • udtale
  • kommunikationsstrategier
  • grammatik, stavning og sætningsstrukturer
  • forskellige typer fiktive og nonfiktive tekster om almene emner
  • indsigt i dele af tyske kultur- og samfundsforhold inden for udvalgte emner

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes mundtlig og skriftlig prøve på tysk niveau D.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 45 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år.
Derudover skal du have forkundskaber svarende til tysk niveau E

Tysk E
Tysk niveau E gør dig i stand til at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk. Du lærer at indgå i en samtale på tysk om dagligdags, nære samfunds- og kulturrelaterede emner og modsætningsforhold mellem forskellige samfundsgrupper i de tyske storbyer. I samtalen lærer du at udtrykke dig i korte sætninger. Du lærer desuden at udtrykke dig skriftligt på tysk i et forståeligt sprog om emner, du kender. Læsning af forskellige typer tekster vil være en del af undervisningen. Arbejdet med udtale vil indgå i alle aktiviteter.

Fagets indhold:
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • centralt tysk ordforråd
  • udtale
  • lytte- og samtalestrategier
  • tysk grammatik, stavning og enkel sætningsopbygning
  • forskellige typer fiktive og nonfiktive tekster om kendte emner
  • indsigt i dele af tyske og tysksprogede kultur- og samfundsforhold

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes ikke prøve efter tysk niveau E. Der kan udstedes et deltagerbevis, hvis du har været studieaktiv og har fuldført undervisningen. Forudsætningen er, at du har fået godkendt en faglig dokumentation hos læreren.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 45 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Derudover skal du have forkundskaber svarende til tysk niveau F

Tysk F
Tysk niveau F gør dig i stand til at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk. Du lærer at indgå i en samtale på tysk om dagligdags, nære samfunds- og kulturrelaterede emner. Arbejdet med den skriftlige dimension spiller en central rolle, og du lærer at skrive postkort, små slogans, beskeder og personlige meddelelser. Læsning af forskellige typer tekster vil være en del af undervisningen.

Fagets indhold:
I undervisningen arbejdes der med følgende emner:

  • centralt tysk ordforråd
  • udtale
  • kommunikationsstrategier
  • tysk grammatik og ortografi og sætningsstrukturer, herunder hovedsætning og bisætning
  • forskellige typer fiktive og nonfiktive tekster om kendte emner
  • Indsigt i dele af tyske kultur- og samfundsforhold

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes ikke prøve efter tysk niveau F. Der kan udstedes et deltagerbevis, hvis du har været studieaktiv og har fuldført undervisningen. Forudsætningen er, at du har fået godkendt en faglig dokumentation hos læreren.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 45 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Derudover skal du have forkundskaber svarende til tysk niveau G.

Tysk G
Tysk niveau G gør dig i stand til at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk. Du kommer til at arbejde med kendte emner som indkøb, ferie, arbejdsplads m.m. Du lærer at indgå i en samtale på tysk om almindelige hverdagsforhold. Læsning af forskellige typer tekster vil være en del af undervisningen.

Fagets indhold:
I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

  • grundlæggende tysk ordforråd
  • udtale
  • lytte- og samtalestrategier
  • tysk grammatik og ortografi
  • forskellige typer tekster om kendte emner
  • indsigt i dele af tyske og tysksprogede kultur- og samfundsforhold

Brug af it indgår som et naturligt led i arbejdet.

Prøve:
Der afholdes mundtlig prøve på tysk niveau G.

Varighed:
Fagets uddannelsestid er 105 timer.

Optagelse:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år.
Derudover skal du have forkundskaber svarende til tysk basis.

}

Har du brug for vejledning?

Vores studievejledere er altid klar til at hjælpe! Book en tid og bliv klogere på, hvilken uddannelse der passer til dig.