IKV står for Individuel Kompetencevurdering. Du kan få en individuel vurdering af alt det, du kan, men som du ikke har papir på – du har nemlig ret til at få vurderet dine kompetencer, før du begynder på en voksen- og efteruddannelse.

Du bliver vurderet i forhold til de standarder, adgangskrav eller kompetencemål, der findes på den uddannelse, du ønsker at tage.

Realkompetencer omfatter din samlede viden, færdigheder og kompetencer. Det gælder, uanset om du har opnået dem i det formelle uddannelsessystem, på din arbejdsplads eller ved deltagelse i medarbejderuddannelse.

Det kan også erhverves ved højskoleophold, kursus på aftenskole, deltagelse i foreningslivet, arbejde som frivillig i en hjælpeorganisation, eller hvis du f.eks. har boet mange år i udlandet og lært at skrive, tale og forstå et fremmed lands sprog, kultur og historie.

Vi tilbyder individuel kompetencevurdering i forhold til de mål, der gælder for fag på G-A niveau, og som kan indgå i henholdsvis almen voksenuddannelse eller en almengymnasial uddannelse.

Hvordan kommer du i gang, og hvordan foregår det?
En individuel kompetencevurdering af dine realkompetencer foretages med udgangspunkt i målene for de konkrete AVU- eller hf-fag på HF&VUC NORD og efter en udarbejdet vurderingsplan.

Du har selv ansvar for at bidrage med at dokumentere dine kompetencer (fx i form af kursusbeskrivelser og deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, lister over tillidshverv, foreningsarbejde m.m.)

Når HF&VUC NORD har foretaget vurderingen via samtale samt testning i forhold til målene i et eller flere fag, får du en tilbagemelding på, om du har nået målene. Herefter kan der udstedes bevis til dig for den anerkendte kompetence.

Du får ikke en karakter på dette bevis men en udtalelse, hvoraf det fremgår, hvordan faglærer og eller RKV-vejleder har vurderet dine kompetencer i forhold til målene i det/de fag, du har søgt om at blive realkompetencevurderet i.

Lyder det som noget for dig, skal du:
1) Overveje, hvilken uddannelse du ønsker
2) Skabe overblik over det, du kan og ved
3) Tale med en uddannelsesvejleder fra den skole, hvor du ønsker at tage en uddannelse.

Hvor kan du bruge kompetencebeviset?
Du kan bruge realkompetencebeviset på alle uddannelsesinstitutioner. Du får ingen karakter men en udtalelse om dine kompetencer. På baggrund af realkompetencebeviset kan du:

  • få afkortet din uddannelse
  • få udstedt et uddannelsesbevis, hvori beviset dækker et eller flere fag
  • få en individuelt tilrettelagt uddannelsesplan for et videre- og efteruddannelsesforløb

Hvis du ikke er tilfreds med kompetencevurderingens resultat, har du mulighed for at klage over afgørelsen. Klagen stiles til Kvalifikationsnævnet og sendes til den uddannelsesinstitution, der har truffet afgørelsen.

Læs mere på www.iu.dk - søg efter ‘kvalifikationsnævnet’ 

Kom i gang
Uddannelsesvejledningen:
På Sporet 8
9000 Aalborg
Tlf.: 99 300 300

Har du brug for vejledning?

Vores studievejledere er altid klar til at hjælpe! Book en tid, og bliv klogere på, hvilken uddannelse der passer til dig.