Selvstudie på AVU

Generel information selvstudium - AVU
AVU-selvstudium er en mulighed for dig, der tidligere har fået undervisning i et fag eller for dig, der har andre forudsætninger for at kunne bestå en eksamen uden at få undervisning.

Hvilke fag kan man være selvstuderende i?
Det er kun muligt at blive selvstuderende i fag, hvor vi har hold til eksamen. Det kan du se i tilmeldingsformularen, der linkes til i næste afsnit.

Tilmelding
Du skal tilmelde dig SENEST 1. april (sommereksamen) eller 15. oktober (vintereksamen). Du tilmelder dig via denne formular. Når vi har registreret din tilmelding, sender vi dig navn og mailadresse på vejleder.

Betaling
Vær opmærksom på, at betalingen ikke refunderes, hvis du efter at have betalt finder ud af, at du alligevel ikke vil være selvstuderende.

 

Før eksamen
Du kontakter din faglige vejleder og aftaler tid til faglig vejledning. Vejlederens opgave er at rådgive dig i eksaminationsgrundlaget og svare på spørgsmål vedr. eksamen. Du har ret til 45 min. vejledning pr. fag. Som selvstuderende skal du selv anskaffe de bøger og materialer, der er brug for.

Eksamen
De mundtlige og skriftlige eksamener afholdes i perioden december-januar (vintereksamen) og maj-juni (sommereksamen). Du kontakter selv din vejleder, som kan fortælle dig om tid og sted for den mundtlige eksamen.

Til eksamen
Du skal medbringe billedlegitimation til både mundtlig og skriftlig eksamen.

Særlige forhold hvis du skal til skriftlig eksamen
Du skal selv medbringe pc og evt. hovedtelefoner til de skriftlige prøver. Har du ikke tidligere været på skolens netværk, vil du inden prøvens start få udleveret et gæste-login. Du skal møde senest 1 time før prøvens start.

Det er en betingelse for at komme til eksamen, at tidsfrister og andre angivelser nøje overholdes. Hvis der er noget, du er i tvivl om, er du velkommen til at kontakte en studievejleder eller den medarbejder, som tager sig af selvstudium.