SIM (simultanundervisning)

Hvad er SIM?
SIM står for simultanundervisning og er samtidig undervisning, men ikke nødvendigvis på samme fysiske lokation. SIM kan altså både foregå som fysisk tilstedeværelse på en lokation, men kan også følges hjemmefra, eller fra en anden VUC- adresse via egen PC. SIM tager dermed udgangspunkt i ordinær tilstedeværelsesundervisning efter et fast skema, men tilstedeværelsen kan både forgå fysisk i klasselokalet eller virtuelt via livevideo fra en anden lokation.  

Hvorfor SIM?
SIM giver mulighed for at skabe et fleksibelt læringsmiljø for kursisten. Kursisten vil have mulighed for at deltage virtuelt i undervisningen hjemme fra sin egen bopæl. 
Kursisterne kan af forskellige årsager have problemer med fremmøde til hver lektion. Dette kan skyldes geografiske forhold, sygt barn, socialfobi m.m.  Det vitale er således, at kursisten deltager virtuelt og dermed bibeholder de faglige synkrone inputs. Udover det faglige aspekt er både det sociale aspekt, samt det fraværsmæssige centralt for anvendelsen af SIM. Kursisten bibeholder det relationelle med de øvrige kursister, samt reducerer fraværet.