Specialpædagogiske Støtte

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets SpecialPædagogiske Støtte (SPS) skal sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse får mulighed for at gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. Endvidere kan SPS gives til kursister, der har svært ved at læse, stave eller skrive.

OBS! Du kan søge om støtten på HF&VUC NORD ved at henvende dig til din studievejleder. 

Hvem kan få SPS?
SPS er til AVU-, FVU-, hf- og GSK-kursister.

Hvad kan man søge om?
IT-startpakke
Du kan via SPS søge om en IT-startpakke, der indeholder en computer, som du låner af uddannelsesstedet. Med i IT-pakken får du ligeledes en række af programmer, der kan hjælpe dig, når du læser og skriver.

Studiestøttetimer
Du kan søge studiestøttestimer, hvor du får tilknyttet en SPS-støtteperson, oftest en lærer fra VUC, som du mødes med på et fast tidspunkt. Din SPS-støtte kan bl.a. hjælpe dig med at strukturere lektielæsning og med at arbejde med afleveringer. Støttetimerne kan fx også bruges til at tale om, hvordan du fungerer i din klasse eller på dit hold, og hvordan du adskiller skole og fritid på en god måde. 

Studiematerialer
Du kan som en del af SPS få indscannede og indlæste udgaver af de materialer, som normalt udleveres i papirform. Du bestiller selv de elektroniske materialer. Hør nærmere hos din læsevejleder.

Supplerende hjælpemidler
Her kan du bl.a. få hjælp via scannerpen C-pen 20, Quicktionary II oversætterpen engelsk-dansk, Politikens store ordbogs-cd-rom, engelsk/dansk- dansk/engelsk ordbog, printer, Dictus mv.

Tolk- og sekretærhjælp
Hvis du er døv, hørehæmmet, blind eller svagtseende, kan du få en række hjælpemidler i form af fx tegnsprogstolk, it-redskaber eller sekretærhjælp. Sekretæren bruges typisk, hvis du fx ikke selv har mulighed for at tage noter i timerne. 

Ergonomiske møbler
Hvis du har rygproblemer, som er dokumenterede af en speciallæge, eller hvis du på anden måde er bevægelseshæmmet, kan du søge om fx en ergonomisk kontorstol eller et hæve-/sænkebord. Er du kørestolsbruger, kan du søge om praktisk hjælp til at komme rundt på skolen. 

Dispensation til eksamen
Endelig kan du søge om dispensation til eksamen. Det betyder, at de til dagligt brugte hjælpemidler også kan anvendes til eksamen. Alt afhængigt af dine behov kan du muligvis også få ekstra tid til eksamen. 

Her dækker SPS ikke:
SPS kan ikke bruges til specialundervisning, som skyldes, at ens generelle forudsætninger for at klare uddannelsen ikke er gode nok. SPS kan heller ikke bruges til befordring til og fra uddannelsesstedet eller som støtte til at ansætte private mentorer eller lignende.

Mød kursisterne

Joy, 25 år

”Dem, der går på VUC, har været ude at mærke livet. Det er voksne mennesker, man går i klasse med, og det gør det bare så rart at komme i skole hver dag. Man har respekt for hinanden her - og accepterer hinandens forskelligheder. Man skal ikke være en masse. Man skal bare være sig selv.”

Har du brug for vejledning?

Vores studievejledere er altid klar til at hjælpe! Book en tid, og bliv klogere på, hvilken uddannelse der passer til dig.