Aalborg

Hf og SOF

 • HF2: e-sport, ordblind og almindelig
 • SOF (supplerende overbygningsforløb i efteråret): Tysk 0-B og Engelsk B-A samt Fysik 0-B og Matematik B-A

Samlede forløb/klasser i hf-enkeltfag:

 • Klar til pædagoguddannelsen (dansk A, engelsk B, samfundsfag C og valgfrit C-fag)
 • Klar til socialrådgiveruddannelsen (dansk A, engelsk B, samfundsfag B og psykologi C)
 • Klar til sygeplejerske og ergoterapeut (dansk A, engelsk B, biologi B, psykologi/samfundsfag C)
 • 1.y (dansk A og engelsk B over to år, religion C, samfundsfag C og mat C)
 • 1.q (dansk A, matematik FED, religion C og samfundsfag C)

HF Fag og niveauer:

 • Arabisk 0-B
 • Billedkunst 0-C og 0-B
 • Biologi 0-C og C-B
 • Dansk 0-A
 • Dansk som andetsprog på hf
 • Design 0-C
 • Engelsk 0-B og B-A
 • Erhvervsøkonomi 0-C
 • Filosofi 0-C
 • Fysik 0-C og 0-B
 • Geografi 0-C
 • Historie 0-B og B-A
 • Idræt C og C-B
 • Italiensk 0-B
 • Kemi 0-C og C-B
 • Matematik 0-C, C-B og B-A
 • Mediefag 0-C og C-B
 • Musik 0-C og C-B
 • Psykologi 0-C, C-B og 0-B
 • Religion 0-C og C-B
 • Samfundsfag 0-C og C-B
 • Spansk 0-B
 • Tysk 0-B

AVU: Fag og niveauer

 • Dansk 0-G
 • Dansk 0-F
 • Dansk 0-E
 • Dansk 0-D
 • Dansk som andetsprog Basis
 • Dansk som andetsprog 0-G
 • Dansk som andetsprog 0-F
 • Dansk som andetsprog 0-E
 • Dansk som andetsprog 0-D
 • Engelsk Basis
 • Engelsk 0-G
 • Engelsk 0-F
 • Engelsk 0-E
 • Engelsk 0-D
 • Matematik Basis
 • Matematik 0-G
 • Matematik 0-F
 • Matematik 0-E
 • Matematik 0-D
 • Samfundsfag 0-G
 • Samfundsfag 0-D
 • Tysk 0-G
 • Naturvidenskab 0-G
 • Naturvidenskab 0-F
 • Naturvidenskab 0-E
 • Historie 0-D

FVU:

 • Læs
 • Matematik
 • Start


OBU

 • Ordblindeundervisning