Frederikshavn

Samlede forløb/toninger i hf-enkeltfag:

 • HF med eller uden udvidet overbygning
 • Klar til pædagoguddannelsen på to år (dansk A, engelsk B, samfundsfag C og valgfrit C-fag)
 • Klar til socialrådgiveruddannelsen på to år (dansk A, engelsk B, samfundsfag B og psykologi C)
 • Klar til sygeplejerske og ergoterapeut på to år (dansk A, engelsk B, biologi B, psykologi/samfundsfag C)
 • HF SUND (samspil mellem fagene biologi, idræt og psykologi)
 • HF + for ordblinde (HF-forløb på 3 år med mulighed for ordblindeundervisning sideløbende)
 • HF + for tosprogede (HF-forløb på 3 år med mulighed for sproglig understøttende undervisning)
 • HF Ambitiøs

 

HF Fag og niveauer:

 • Dansk A
 • Billedkunst C
 • Biologi C og C-B
 • Engelsk B
 • Fysik C
 • Geografi C
 • Historie B
 • Idræt C
 • Kemi C
 • Matematik C og C-B
 • Mediefag C
 • Psykologi C
 • Religion C og C-B
 • Samfundsfag C og C-B

Samlede forløb/toninger på AVU:

 • Forforløb til SOSU (DSA basis-G, matematik basis, engelsk basis-G, naturvidenskab G)

AVU: Fag og niveauer

 • Dansk basis-G
 • Dansk FED
 • Dansk som andetsprog Basis-G
 • Dansk som andetsprog G
 • Dansk som andetsprog FED
 • Engelsk Basis
 • Engelsk bG
 • Engelsk G
 • Engelsk FED
 • Historie D
 • Matematik Basis
 • Matematik basis-G
 • Matematik FED
 • Naturvidenskab G
 • Psykologi D
 • Samfundsfag G

FVU:

 • Digital
 • Engelsk
 • Læs
 • Matematik
 • Start


OBU

 • Ordblindeundervisning