Hjørring

Samlede forløb/klasser:

 • HF2: Action-Nature
 • Turbo:                     
  • Jeg skal være pædagog (dansk A, engelsk B, samf C og valgfrit C-fag)
  • Jeg skal være socialrådgiver (dansk A, engelsk B, samf B og psykologi C)
  • Jeg skal være sygeplejerske og ergoterapeut (dansk A, engelsk B, biologi B, psyk/samf C)
  • Jeg skal være lærer (dansk A, eng B, bio/samf/idr/kemi B/mat B, samf og psyk C)
 • 1.X+: (dansk A og eng B over to år, religion C, samf C, hist B og mat C)
 • 1.Y-kombi: (dansk A og hist B, eng D (efterår), eng B (forår), matematik D (forår), religion C og samfundsfag C (efterår), praktisk/musisk (forår)
 • 1Z: (dansk A, eng B, hist B, mat C, samf C, rel C, praktisk/musisk (efterår), bio C           forår)
 • EUX: dansk C, eng C, samf C, mat FE

 

HF Fag og niveauer:

 • Billedkunst C
 • Biologi C og C-B
 • Dansk A
 • Design C
 • Engelsk B
 • Erhvervsøkonomi C
 • Geografi C
 • Historie B
 • Idræt C og C-B
 • Kemi C og C-B
 • Matematik C og C-B
 • Musik C
 • Psykologi C og 0-B
 • Religion C og C-B
 • Samfundsfag C og C-B

AVU: Fag og niveauer

Kernefagene basis-g og f-e-d

 • Dansk: basis-g og f-e-d. 
 • Dansk som andetsprog: basis-g og f-e-d
 • Engelsk: Basis-g og f-e-d
 • Matematik Basis-g og f-e-d
 • Naturvidenskab: Basis-g og f-e-d
 • Samfundsfag basis-g og D

Tilbudsfag

 • Introducerende undervisning i it

FVU

 • Læs
 • Matematik
 • Start

OBU

 • Ordblindeundervisning