For dig, som søger i direkte forlængelse af 9. klasse skal du

  • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
  • have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, d.v.s. have opnået 4 i gennemsnit af de lovbundne prøver.