..der ikke søger optagelse direkte efter 9. eller 10. klasse
Du kan optages efter en vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Normalt kræver vi mindst G-niveau med gode karakterer i dansk, engelsk og matematik eller D-niveau i de samme fag svarende til 10. klasses niveau.