Optagelse på hf 

Hf-enkeltfag:
For at blive optaget på enkeltfags hf skal du have en 9. eller 10. klasseseksamen eller noget tilsvarende samt have været ude af skolen mindst 1 år. Du kan altså ikke optages direkte fra 9. eller 10. klasse.

Der er ikke noget, der hedder retskrav på optagelse på enkeltfag. Det er skolen, der - ud fra en vurdering af ansøgers faglige kvalifikationer og forudsætninger i øvrigt -  afgør,  om en du kan optages.

Der er ikke noget krav om, at man skal være fyldt 18 år.

Normalt kræver vi mindst D niveau i dansk, engelsk og matematik samt andre relevante fag på 9. klasse eller 10. klasse f. eks historie og samfundsfag. Hvis der er tvivl om dine forudsætninger, kan det være nødvendigt, at du består en optagelsesprøve.

Optagelse til 2-årig hf:
For at have retskrav på optagelse til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen skal du:

 • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.

For dig, som søger  i direkte forlængelse af 9. klasse, gælder særligt at du skal:

 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen,d.v.s. have opnået 4 i gennemsnit af de lovbundne prøver.

For dig som søger  i direkte forlængelse af 10. klasse, gælder særligt ud over de grundlæggende adgangsforudsætninger, at du skal:

 • have aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 9. klasse, hvis prøven er blevet udtrukket, eller 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 10. klasse
 • i 10. klasse have fået undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt 10.-klasseprøver i alle tre fag, både mundtligt og skriftligt
 • have aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi efter 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi i 10. klasse
 • have opnået mindst 2,0 i både dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.

 

 

Ikke-uddannelsesparat
Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, kan du optages på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen og i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne.

Optagelse efter konkret vurdering
Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for dig, som søger den 2-årige uddannelse til hf-eksamen efter 10. klasse, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

Optagelse, der ikke sker direkte efter 9. eller 10. klasse
Hvis du ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du optages efter en standardiseret vurdering af de dine faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Har du bestået en almen forberedelseseksamen i henhold til avu-loven, har du dog krav på optagelse, hvis du søger i den førstkommende optagelsestermin, efter at den sidste af prøverne er bestået. En almen forberedelseseksamen består af følgende fag:

 • Dansk D eller dansk som andetsprog D
 • Engelsk D
 • Matematik D
 • Naturvidenskab G eller derover
 • Enten historie eller samfundsfag eller tysk eller fransk på niveau G eller derover

MØD KURISTERNE

Joy

”Dem, der går på VUC, har været ude at mærke livet. Det er voksne mennesker, man går i klasse med, og det gør det bare så rart at komme i skole hver dag. Man har respekt for hinanden her - og accepterer hinandens forskelligheder. Man skal ikke være en masse. Man skal bare være sig selv.”

Har du brug for vejledning?

Vores studievejledere er altid klar til at hjælpe! Book en tid, og bliv klogere på, hvilken uddannelse der passer til dig.