Realkompetencevurdering

RKV står for realkompetencevurdering. På VUC kan du få en individuel vurdering af alt det, du kan, men som du ikke har papir på, før du f.eks. begynder på et uddannelsesforløb.

Realkompetencer omfatter din samlede viden, færdigheder og kompetencer inden for et område. Det gælder, uanset om du har opnået dem i det formelle uddannelsessystem, på din arbejdsplads eller ved deltagelse i medarbejderuddannelse. Kompetencerne kan også opnås på andre måder, f.eks. ved at du har boet i udlandet og lært at skrive, tale og forstå et fremmed lands sprog, kultur og historie.

Vi tilbyder at realkompetencevurdere dig i forhold til de mål, der gælder for skolefag på G-A niveau, og som kan indgå i henholdsvis almen voksenuddannelse eller en almengymnasial uddannelse. Du bliver vurderet i forhold til de adgangskrav og kompetencemål, der findes i det fag og på det niveau, du ønsker at få vurderet.

Hvordan kommer du i gang, og hvordan foregår det?
En realkompetencevurdering foretages ud fra målene for konkrete AVU- eller HF-fag.

Du skal dokumentere dine kompetencer (f.eks. eksamensbeviser, udlandsophold).

Vi laver en konkret vurdering af dine kompetencer via samtale og test.

Du får en tilbagemelding på, om du har nået målene, og der udstedes et bevis til dig for den anerkendte kompetence. Du får ikke en karakter, men en udtalelse. Udtalelsen beskriver, hvordan dine kompetencer er i forhold til målene i det/de fag, du ønsker at få vurderet.

Hvor kan du bruge kompetencebeviset?
Du kan bruge realkompetencebeviset på en række uddannelsesinstitutioner. Du får ingen karakter, men en udtalelse om dine kompetencer. På baggrund af realkompetencebeviset kan du:

- få afkortet din uddannelse
- få udstedt et uddannelsesbevis, hvori beviset dækker et eller flere fag
-  få udarbejdet en individuelt tilrettelagt uddannelsesplan for et videre- og efteruddannelsesforløb

Du har mulighed for at klage over en realkompetencevurdering. Klagen stiles til Kvalifikationsnævnet og sendes til den uddannelsesinstitution, der har truffet afgørelsen.

Læs mere på www.iu.dk - søg efter ‘kvalifikationsnævnet’. 

Kom i gang
Kontakt en af vores studievejledere for nærmere information – send en mail på vuc@hfvucnord.dk

Hvordan ansøger du?
Ansøgere med Nem-ID og cpr.
Du skal udfylde en elektronisk ansøgningsblanket. Adgang hertil får du via linket https://sdbf.dk/hfvucnord/. Her skal du logge på via Nem-ID-login og oprette dig som bruger.

Du skal derefter vælge:

  1. Ny blanket
  2. RKV ansøgning

Ansøgere uden Nem-ID og/eller cpr.
Hvis du ikke har Nem-ID, skal du kontakte vores medarbejder Tina Hansen: tch@hfvucnord.dk.

Du skal oplyse dit fulde navn, email samt cpr. eller evt. erstatnings-cpr.  Du vil blive oprettet i systemet, og du kan derefter logge på via email-login via linket https://sdbf.dk/hfvucnord/

RKV in English - click here

Mød kursisterne

Yodit, 28 år

”Det bedste ved at gå på VUC er, at vi er mange forskellige nationaliteter i klassen. Det lærer man rigtig meget af – også fordi vi bliver nødt til at tale dansk sammen for at kunne kommunikere."

Har du brug for vejledning?

Vores studievejledere er altid klar til at hjælpe! Book en tid, og bliv klogere på, hvilken uddannelse der passer til dig.