Statens Voksenuddannelsesstøtte

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) er til medarbejderen, der har en kort uddannelse og har mulighed for videre- og efteruddannelse i arbejdstiden. 

Arbejdsgiver skal give tilladelse til, at medarbejderen deltager på uddannelse i arbejdstiden.

SVU kan udbetales til medarbejderen som kompensation for lønnen, eller arbejdsgiver kan få SVU som erstatning for medarbejderens arbejdskraft.

SVU svarer til den højeste dagpengesats, hvis medarbejderen er ansat på fuld tid i virksomheden. 
Det er muligt at supplere SVU med kompetencefonde.

For yderligere info kontakt HF&VUC NORD, Erhverv

Undervisningsmuligheder

Ordblindeundervisning, Dansk, Dansk som Andetsprog, Matematik, Engelsk og IT er de fag, som vi oftest underviser i på virksomheder, og det er muligt at få undervisning på alle niveauer; fra begynder til gymnasialt niveau.