Spring til hovedindhold
Kursistråd

Vær med til at bestemme

Kursistrådet varetager kursisternes interesser på vores skoler, og er med til at skabe et fedt studiemiljø med sociale og faglige aktiviteter.

Kursister der hygger

Kursistrådet består af en gruppe kursister og elever på HF&VUC NORD på hver afdeling. Kursistrådet er talerør for alle kursister på den enkelte skole og står bl.a. for at arrangere sociale og faglige aktiviteter for elever og kursister. 

Hvert klassehold vælger en repræsentant og en reserve til at være en del af kursistrådet. Disse folk sidder med i kursistrådet hele året. Der er også en formand og en viceformand for hvert kursistråd.

Hver skoles kursistråd har en kontaktlærer og lokal ledelsesrepræsentant tilknyttet. De hjælper kursistrådet, når der er brug for det.

Det praktiske
Alle medlemmer og suppleanter til kursistrådet vælges på demokratisk vis af de andre kursister på det pågældende hold. Kursistrådets medlemmer er ulønnede. Der ydes dog transportgodtgørelse efter statens regler. 

Der er nogle regler, vi skal følge:

  • Vi skal komme til møderne.
  • Vi skal give besked, hvis vi ikke kan komme.
  • Vi behøver ikke at oplyse grunden for at være fraværende, hvis vi har aftalt det med vores lærer eller en fra ledelsen.
  • At være med i kursistrådet tæller ikke som fravær fra undervisningen, men det skal være aftalt med skolens ledelse.
  • Vi skal respektere hinanden, tale pænt og lytte til hinanden under møderne.


Kursistrådets værdier:

  • Alle i kursistrådet skal respektere og acceptere ethvert medlem af kursistrådet.
  • Alle i kursistrådet skal snakke ordentligt til hinanden.
  • Alle i kursistrådet skal lytte og være stille, når et andet medlem taler under mødet.

 

 

Hvordan er det at være med i kursistrådet?

Hør Daniel og Sofie fortælle om deres tid i kursistrådet, hvad de har lavet af ændringer, hvilke formål kursistrådet har, og hvordan det sociale er når man er en del af kursistrådet.

Der er mulighed for at blive en del af kursistrådet på alle vores skoler.

Vær med

Sådan bliver du valgt

Hvis du gerne vil vælges som medlem af dit lokale kursistråd, skal du melde dit kandidatur til den lokale kontaktlærer for kursistrådet. Du bliver gjort opmærksom på, når der skal vælges medlemmer for det kommende år. 

Hvis du har spørgsmål til det at være kursistrådsmedlem, må du altid kontakte din lokale formand og viceformand.