Kursistrådet

Kursistrådet er kursisternes talerør til lærere og ledelse på HF&VUC NORD. Kursistrådet varetager kursisternes interesser på den enkelte skole, og arbejder for at udvikle og sikre såvel studiemiljø som det sociale miljø på HF&VUC NORD.

Der findes et kursistråd på alle uddannelsessteder, og de består af en repræsentant og suppleant fra hver klasse/hold på skolen, som vælges i starten af skoleåret. Herefter deltager repræsentanten og suppleanten i kursistrådet hele skoleåret. Hver afdeling vælger ligeledes en formand og en næstformand. 

Alle kursistråd har en kontaktlærer og lokal ledelsesrepræsentant tilknyttet. De hjælper kursistrådet, når der er brug for det.

Det praktiske
Alle repræsentanter og suppleanter vælges på demokratisk vis af de andre kursister på det pågældende hold. Kursistrådets medlemmer er ulønnede. Der ydes dog transportgodtgørelse efter statens regler. 

Derudover gælder følgende: 

  • Alle kursistrådsrepræsentanter og suppleanter har mødepligt til kursistrådsmøderne.
  • Alle kursistrådsmedlemmer skal møde til den aftalte tid.
  • Hvis en kursist bliver forhindret i at komme til det aftalte møde, skal der gives besked til kursistrådet.
  • Kursistrådet har ikke pligt til at kende årsagen til, at en pågældende kursist er udeblevet til et møde, hvis det er aftalt med kontaktlæreren eller ledelsesrepræsentanten.

Deltagelse i kursistrådsmøder, herunder deltagelse i møder i faste råd i undervisningstiden, sidestilles med deltagelse i undervisningen og registreres derfor ikke som fravær. Men:

  • Mødernes tidsmæssige placering og varighed skal være aftalt med afdelingsforstanderen.
  • Alle kursistrådsrepræsentanter skal komme til mødet til den aftalte tid.

Kursistrådets værdier

  • Alle i kursistrådet skal respektere og acceptere ethvert medlem af kursistrådet.
  • Alle i kursistrådet skal snakke ordentligt til hinanden.
  • Alle i kursistrådet skal lytte og være stille, når et andet medlem taler under mødet.

 

Har du brug for vejledning?

Vores studievejledere er altid klar til at hjælpe! Book en tid og bliv klogere på, hvilken uddannelse, der passer til dig.