Spring til hovedindhold
Læs mere

Alkohol- og rusmiddelpolitik

Læs mere

Vores fornemste opgave er at understøtte faglig, social og personlig udvikling og skabe de bedste rammer for uddannelse.

Forskning viser, at et misbrug af alkohol, medicin eller euforiserende stoffer ikke er foreneligt med uddannelse. Møder man derfor påvirket på skolen, vil man blive bortvist, og der vil efterfølgende træffes en beslutning om, hvorvidt man kan vende tilbage til uddannelsen.

HF&VUC NORD er imod misbrug, men ikke imod kursister, der er i misbrug. Vi er som skole klar til at hjælpe kursister, der har et misbrugsproblem. 

Man kan som kursist på HF&VUC NORD fortsætte på skolen, såfremt man er villig til at modtage hjælp. Skolen er altid behjælpelig med at formidle kontakt til rette hjælp.

Såfremt skolens lærere, studievejledere, ledere eller andet personale får mistanke om, at en kursist har brug for hjælp, vil kursisten blive kontaktet og få tilbudt kontakt videre til kommunens behandlingscentre. Ønsker man som kursist ikke at modtage hjælp i forhold til misbrug, vil ledelsen tage stilling til, hvorvidt man kan fortsætte på skolen. Stopper man uddannelsen pga. misbrug og uden ønske om at modtage hjælp, vil der, inden man kan blive optaget på HF&VUC NORD igen, blive foretaget en vurdering af, hvorvidt man er uddannelsesparat. 

Salg/køb/besiddelse af euforiserende stoffer vil blive meldt til politiet, og den studerende vil straks blive bortvist fra skolen.