Spring til hovedindhold
Regler for eksamen

Eksamensregler på HF&VUC NORD

Reglerne for prøver og eksamen i gymnasiet, HF og AVU fastsættes af Undervisningsministeriet i bekendtgørelser.

Se mere her

Se eksamensreglerne her

Den vigtigste er eksamensbekendtgørelsen: ”Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser”. (BEK nr 343 af 08/04/2016)

I tilknytning hertil udarbejder skolen selv visse regler, fx om brug af computer til skriftlige prøver og eksamen og om korrekt adfærd ved skriftlige prøver og eksamen. Disse ordensregler omtaler de vigtigste regler for prøver og eksamen, som du bør kende. Det gælder for eksamensregler som for færdselsregler: manglende kendskab til reglerne er ikke nogen undskyldning for overtrædelse, og det fritager ikke for straf/sanktioner. Læs eksamensreglerne nedenfor.