Har du spørgsmål til SU?

Kontakt:
SU-telefon: 99 300 120

Mail: su@hfvucnord.dk


Åben: Mandag, tirsdag, torsdag kl. 8-12 og 13-14 samt fredag kl. 8-12.
Onsdag: Lukket

Som studerende på HF&VUC NORD kan du søge om SU.

For at modtage SU skal du være studieaktiv og have mindst 23 timers undervisning om ugen for at kunne få SU (17 timer, hvis du har et hjemmeboende barn under 7 år).

Du kan selv søge om SU via MinSU på https://www.su.dk/. Her er det vigtigt, at du søger til den rigtige afdeling.

- Aalborg, Aars, Aabybro, Hobro, Hjørring eller Frederikshavn.

- Online hf: Her skal du søge til Aabybro.

- Online 9.-10. klasse (niveauerne basis-G og F, E, D på AVU): Her skal du søge til Aalborg.

- Brønderslev: Her skal du søge til Hjørring.

Vælger du at tage en uddannelse på HF&VUC NORD, er der forskellige muligheder for økonomisk støtte. Du kan dog kun modtage støtte fra én ordning ad gangen, og de forskellige ordninger kan du læse mere om nedenfor. Har du yderligere spørgsmål til dine muligheder for økonomisk støtte, kan du henvende dig til dit lokale uddannelsessted, jobcentret eller din a-kasse.

Vær opmærksom på, at du kan søge om tilskud til deltagerbetaling, hvis du modtager SVU eller SU.

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
SVU er for voksne, der har en kort uddannelse eller slet ingen. Du kan få SVU i op til 40 uger omregnet til heltid. 

Du kan få SVU, hvis du:

 • Er fyldt 25 år og under folkepensionsalderen
 • Er kortuddannet
 • Er dansk statsborger eller ligestillet hermed
 • Er optaget på en uddannelse eller har fået tilsagn om optagelse
 • Har arbejdet mindst 26 uger på din arbejdsplads og har en aftale om orlov med din arbejdsgiver
 • Skal du deltage i forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne, danskuddannelse for voksne udlændinge med flere eller specialundervisning for voksne, skal du kun være fyldt 20 år

Det nyeste information om SVU kan findes på: www.svu.dk. Du kan også få mere at vide om SVU hos din a-kasse eller hos dit lokale VUC-undervisningssted. Det er også her, du kan søge om SVU.

Statens uddannelsesstøtte (SU)
Har du ikke mulighed for anden offentlig økonomisk støtte, kan du søge statens uddannelsesstøtte (SU).

SU består dels af stipendium og dels af lån. Stipendiet er skattepligtigt, men skal ikke betales tilbage - lånet skal du derimod tilbagebetale med renter. Størrelsen af stipendier og lån ændres hvert år. Du må godt tjene penge ved siden af, men der er fastsat et loft .

SU søger du via minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge dit NemID, som du kan bestille på www.su.dk. Det tager noget tid at få koden, så bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden. Du kan få SU fra kvartalet efter, du fylder 18 år.

Vil du vide mere, kan du få yderligere information i vores folder om SU. 

Ungdomskort
Skal du bruge offentlig transport til skolen, kan du få rabat til et bus- eller togkort. Det kaldes et uddannelseskort. Hvis du skal bruge et kort, skal du søge om det på www.ungdomskort.dk

Her kan du også se, hvor meget du kan få i rabat, og hvordan du søger. Du skal huske at søge i god tid, hvis trafikselskabet skal nå at sende et kort til dig inden uddannelsens start. Se på dit trafikselskabs hjemmeside, hvornår du senest skal søge.

Dagpenge under uddannelse
Du kan som hovedregel ikke få dagpenge, hvis du deltager i uddannelse. Der er dog enkelte undtagelser, hvis du samtidig er parat til at overtage arbejde og aktivt søger arbejde.

Du kan uden at miste dagpengene deltage i bl.a.:

 • traditionel aftenskoleundervisning
 • folkeskolens 8.-10. klassetrin - på HF&VUC NORD har vi AVU  
 • undervisning under 20 timer om ugen, hvis uddannelsen ikke berettiger til SU, når den udbydes som heltidsuddannelse - på HF&VUC NORD har vi FVU
 • enkeltfagsundervisning under 20 timer om ugen på gymnasialt niveau - på HF&VUC NORD har vi hf
 • 6 ugers jobrettet uddannelse

Ovenstående betyder, at du kan gå på HF&VUC NORD, uden din kommune skal betale for uddannelsen. Du skal dog selv betale deltagerbetalingen.

Hvis du er ledig, medlem af en a-kasse og har ret til dagpenge, kan du have ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Uddannelsen kan som hovedregel være enten på fuld tid eller på deltid.

Du skal være fyldt 25 år, hvis du ønsker at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse på folkeskole-, gymnasie- eller videregående niveau. Hvis du ønsker at deltage i forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning eller specialundervisning, skal du blot være fyldt 20 år.

Du kan begynde på uddannelsen efter fire måneders ledighed (18 uger).

Er du under 25 år, skal du afslutte dine 6 ugers jobrettet uddannelse  inden for de første seks måneders ledighed. 

Er du 25 år eller derover, skal du afslutte dine 6 ugers jobrettet uddannelse inden for de første 9 måneder. 

Du kan som udgangspunkt kun tage uddannelse på samme eller højere niveau end den uddannelse, du har i forvejen.

Dette betyder, at du har ret til selv at vælge uddannelse i 6 uger, og at din kommune skal betale for uddannelsen.

Betalingsloven
Modtager du dagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp, sygedagpenge, forrevalidering, revalidering, ressourceforløbsydelse m.m., er det muligt at aftale uddannelse på HF&VUC NORD med din kommune/jobcentret. Det betyder, at kommunen/jobcentret skal betale den fulde pris for uddannelsen, hvis du som ledig er omfattet af lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Hvis du vil vide mere herom, kan du henvende dig til din kommune.

FAQ
Har jeg nok timer til at få SU?
For at være SU-berettiget skal du senest d. 20 i måneden være startet på en SU-berettiget uddannelse. Det vil sige minimum 23 timer om ugen eller 17 timer, hvis du har et hjemmeboende barn under 7 år.
Opfyldes SU-timetalskravet først efter d. 20 i en måned, kan du først få SU måneden efter. Hvis du ikke har timer nok til at modtage SU, kan du kontakte vores dygtige studievejledere for at høre nærmere:
}

Har du brug for vejledning?

Vores studievejledere er altid klar til at hjælpe! Book en tid og bliv klogere på, hvilken uddannelse, der passer til dig.