Aalborg Handelsgymnasium har anvendt LINU i to år og har haft gode erfaringer hermed...

Tina Stein Raaschou, Adjunkt i dansk og tysk, læse- og skrivevejleder, udtaler:

Hvad er din erfaring med screeningen?
På Aalborg Handelsgymnasium har vi nu anvendt SKV screeningen i to år og har haft gode erfaringer med den. Vi har stor glæde af den i vores daglige arbejde i læse- og skrivevejledningen.

Hvilket udbytte mener du eleverne får af screeningerne?
Eleverne bliver bevidste om deres styrker og svagheder.

Hvilket udbytte har din institution haft af at screene hele 1. årgang?
Screeningen har betydet, at vi har kunnet tilbyde hjælp til de elever, som har haft behov for det.

Hvordan bruger du rapporten fra screeningen?
Jeg har sendt rapporten med alle mine SPS-ansøgninger som dokumentation for, at en elev skulle have it-rygsæk. Jeg bruger også rapporten, når jeg skal arbejde med en elev i læsevejledningen, da den giver et indtryk af, inden for hvilke områder eleven har sine styrker og svagheder.

Hvordan har i brugt screeningsresultaterne? 
Jeg har valgt kort at give alle eleverne en feedback på deres screeningsresultat. Elever med vanskeligheder har jeg taget en længere samtale med og med udgangspunkt i screeningsresultaterne vurderet, hvilken hjælp den enkelte elev havde behov for. Eleverne har fået tilbud om efterfølgende kurser i læsning, skrivning og stavning. Screeningsresultatet er også blevet anvendt i vurderingen af, om vi havde at gøre med ordblinde elever. Det har endvidere været fint at kunne tage resultaterne med til de årlige klassesamtaler, som lærerne har om de enkelte elever.

Hvad ser du som fordele ved screeningen? (ex. Ift. papirstest) 
Vi har tidligere anvendt en papirtest, hvor vi brugte en del tid på at rette testen. Denne tid sparer vi med den elektroniske screening, og i stedet kan vi anvende tiden på at arbejde med elevernes læsning og sprog. Det er også en fordel at have screeningsresultaterne liggende elektronisk, da vi flere gange er vendt tilbage for at se, hvordan en elev har klaret sig, så vi kunne målrette vores indsats til den enkelte elev. Nogle gange indser en elev først i løbet af 2.g., at han/hun har et problem, og så er det fint at kunne gå tilbage og kigge på screeningsresultatet.