Det er rart at have en test, som giver et godt overblik vedr. de basale færdigheder...

Almenunderviser, Trine Hjelbak, blev spurgt om følgende:

Hvad er din erfaring med screeningen?
Det er rart at have en test ,som giver et godt overblik over de basale færdigheder, og så kan man bruge de skriftlige færdigheder i andre sammenhænge, hvis det basale er i orden.

Hvilket udbytte mener du eleverne får af screeningerne?
Det er meget forskelligt, hvor meget eleverne får ud af screeningen. De fleste genkender billedet af, hvad de kan og evt. ikke kan. Nogle elever med svag selvtillid, men med de basale færdigheder i orden, får styrket deres selvbillede.

Hvad ser du som fordele ved LINU i forhold til papirtest?
Det er en stor fordel, at vi får en grafisk afbildning af resultatet, og at læreren ikke skal rette, men at resultatet foreligger umiddelbart efter screeningen er gennemført.

Hvordan bruger du LINU rapporterne?
Jeg gennemgår hver enkelt rapport (spindelvævet) med eleven, og kigger efter nogle af de fejl, eleven har lavet. Så ved jeg lidt om, hvor skoen trykker, og eleven ser, hvad de kan og ikke kan. 

Derfor vil jeg gerne have, at man kan se de valmuligheder, der er i rapporten ved "Find det som lyder som et ord", så man bedre kan overbevise eleven om, at opgaven ikke er så åndssvag, som nogle af dem tror.