Spring til hovedindhold

Frederikshavn Produktionsskole

En danskscreening med LINU har de seneste par år været fast procedure, når eleverne indskrives.

Tove Marie Thomsen, Almenunderviser, udtaler:

  • En danskscreening med testgeneratoren har de sidste par år været fast procedure, når eleverne indskrives. Der er enkelte elever, hvor jeg ikke vurderer det nødvendigt at screene, men jeg vil tro, vi screener 90%. 

  • Straks efter screeningen har jeg, takket være den automatiske generering, mulighed for at tage en samtale med den enkelte elev med udgangspunkt i diagrammet. Det er ideelt med den automatiske generering af resultatet, fordi eleverne er meget interesserede i screeningens udfald. 

  • Jeg har aldrig oplevet, at det for eleverne har været en ulempe, at screeningen er webbaseret. Eleverne er helt fortrolige med dette medie.

  • På baggrund af samtalen planlægges elevens undervisning det kommende år.

  • Jeg bruger også LINU testgeneratoren til effektmåling. Dvs. at eleverne screenes umiddelbart efter indskrivelse på produktionsskolen og umiddelbart inden udskrivelse. Generelt ses der tydelig fremgang på områder, der er blevet arbejdet med. De fleste elever har således ved første screening vanskeligheder i læseforståelse, hvorfor der iværksættes undervisningstiltag for at træne dette område.

  • Generelt viser den sidste screening, at undervisningen bærer frugt. Læseforståelse er for mig at se en helt central færdighed på en ungdomsuddannelse.

  • Jeg vil fremadrettet anvende LINU som ovenfor beskrevet og ser frem til, at LINU matematik kommer.