Spring til hovedindhold

Fastholdelsesstrategi

På HF&VUC NORD arbejder vi løbende med udvikling af vores fastholdelsesstrategi. Strategien har til formål at skabe nogle rammer og retning for de tiltag og handlinger, som HF&VUC NORD alene eller i samarbejde med andre aktører iværksætter, når det handler om at få kursisterne til at gennemføre deres uddannelse.

Med strategien kan fastholdelsesindsatsen bibringe det strategiske og ledelsesmæssige perspektiv, som dette vigtige emne fortjener. Og alle medarbejdere kan i deres dagligdag arbejde ud fra målsætninger, der er skabt enighed om gennem strategien.