Spring til hovedindhold

Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

 • HF&VUC NORDs whistleblowerordning giver dig mulighed for at indsende oplysninger om ulovligheder, kritiske forhold eller alvorlige uregelmæssigheder på HF&VUC NORD. Ordningen kan benyttes af alle medarbejdere og kursister, og ordningen kan også benyttes af tidligere ansatte, samarbejdspartnere og personer, der endnu ikke er ansat på HF&VUC NORD.
 • HF&VUC NORDs whistleblowerordning giver mulighed for, at man fortroligt eller anonymt kan indsende oplysninger om kritisk alvorlige og strafbare forhold til en uvildig whistleblowerenhed, som kan undersøge forholdene nærmere.
 • Whistleblowerordningen er et supplement til de almindelige eksisterende muligheder for, at du altid kan gå til rektor, nærmeste leder, personaleadministrationen, tillidsrepræsentanten eller arbejdsmiljørepræsentanten, hvis du oplever strafbare eller andre kritiske alvorlige forhold på HF&VUC NORD.
 • Det kan derfor være relevant først at prøve følgende, hvis du har en bekymring eller oplever kritiske forhold på skolen:
  • Har du talt med din nærmeste leder om din bekymring?
  • Har du talt med rektor?
  • Har du talt med arbejdsmiljørepræsentanten?
  • Har du talt med tillidsrepræsentanten?
 • Hvis ovenstående har været forgæves eller forekommer utænkeligt, kan whistleblowerordningen være relevant at benytte, hvis du fx er blevet opmærksom på ulovlige eller strafbare forhold fx tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse eller lign. eller overtrædelse af tavshedspligten, og du samtidig oplever, at du ikke har nogen at give din viden videre til – eller at du ønsker at videregive oplysningerne fortroligt. Det kan for eksempel også være sager, der handler om grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen fx forvaltningsloven eller offentlighedsloven eller grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen fx seksuel chikane eller bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.