Spring til hovedindhold

Medborgerskabsprøven

Informationer

Få mere viden

Medborgerskabsprøven

For at få permanent opholdstilladelse skal man ud over en række grundlæggende betingelser også opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser. 

En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man har bestået medborgerskabsprøven.

De 4 supplerende betingelser for at få permanent opholdstilladelse - hvoraf man skal opfylde 2 - drejer sig om hhv. medborgerskab, beskæftigelse, indkomst og danskkundskaber.

Ved at bestå medborgerskabsprøven kan man altså opfylde kravet om medborgerskab.

Medborgerskabsprøven skal vise ens integrationsgrad ved at teste ens fortrolighed med danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie.

Alle udlændinge, som har ansøgt om eller vil ansøge om permanent opholdstilladelse i Danmark, kan gå op til prøven. Man behøver ikke først at have ansøgt om permanent opholdstilladelse i Danmark.

Læs mere om kravet om medborgerskab på www.nyidanmark.dk

Læs mere om de generelle betingelser for at få permanent opholdstilladelse på www.nyidanmark

Læs information til prøvedeltagere (om prøvens form og indhold mv.)