Gymnasial Supplering og overbygningsforløb (SOF)

Med gymnasial supplering (GS) kan du supplere din studentereksamen med et eller flere fag, så du opfylder kravene til din drømmeuddannelse.

Du kan også bruge GS, hvis du skal forbedre din karakter eller hæve niveauet for allerede, gennemførte gymnasiale fag. Du kan dog ikke forbedre dit samlede gennemsnit. Karaktererne for GS indregnes ikke i dit eksamensbevis fra en ungdomsuddannelse.

For at tage GS skal du have en gymnasial uddannelse, en EUX eller en erhvervsuddannelse med mindst et studierettet enkeltfag på minimum c-niveau. Derudover skal du ønske optagelse på en uddannelse, hvor du ikke opfylder de specifikke adgangskrav for at kunne søge ind.

Du kan også tage en supplerende overbygning (SOF), hvis du har en HF eller EUX 1. del og gerne vil læse videre på de lange videregående uddannelser på universitetet.

På HF&VUC NORD udbydes GS på flere måder:

 

Supplerende overbygningsforløb (SOF)

Forløbet er for dig, der gerne vil tage en lang videregående uddannelse, og derfor har brug for en overbygning for at gøre din hf2-eksamen adgangsgivende til universitetet. Overbygningsforløbet er et halvårsforløb, der strækker sig fra august til december.

Vi udbyder forskellige overbygningsforløb:

  • Humanistisk/samfundsvidenskabelige overbygning: Engelsk A og Tysk B (udbydes i Aalborg)
  • Naturvidenskabelige overbygning: Matematik A og Fysik B (bemærk at det er en forudsætning for optagelse at du har afsluttet matematik B) (udbydes i Aalborg)

Fjernundervisning:

  • Humanistisk/samfundsvidenskabelige overbygning: Engelsk A og Tysk B.
  • Naturvidenskabelig overbygning: Matematik A og Fysik B (bemærk, at det er en forudsætning for optagelse, at du har afsluttet matematik B)

Obs: overbygningsforløbet på fjernundervisning strækker sig fra januar til maj.

Hvad koster det?
Forløbet er gratis, hvis du starter indenfor de 2 første år, efter du har afsluttet din adgangsgivende eksamen.

Kan jeg få SU?
Ja – du kan søge SU til fire måneder.

Tilmelding
Book en tid hos studievejledning i henholdsvis Aalborg eller Fjernundervisning via hjemmesiden.

GS - Hf-enkeltfag/fjernundervisning

På hf-enkeltfag/fjernundervisning kan du vælge mange forskellige fag.

En mindre del af nogle fag kræver fremmøde, ligesom både mundtlig og skriftlig eksamen kræver fremmøde.

Hvad koster det?
Påbegynder du GS senest 1. oktober to år efter, at du har afsluttet din gymnasiale uddannelse, er undervisningen gratis. Er det ikke tilfældet, skal du betale 550 kroner pr. fag (enkelte fag har dog forhøjet deltagergebyr).

Kan jeg få SU?
Nej - du kan ikke søge SU.

Tilmelding
Book en tid hos fjernstudievejledningen for nærmere oplysninger og tilmelding via hjemmesiden eller ring på 99 300 600.

 

Supplerende overbygningsforløb (SOF) via Hf-enkeltfag/fjernundervisning

Forløbet er for dig der ønsker at tage en supplerende overbygning i et roligere tempo og med mulighed for at vælge blandt mange fag. 

Hvad koster det?
Deltagergebyret pr. fag er 550 kr. (enkelte fag har dog forhøjet deltagergebyr)

Kan jeg få SU?
Nej – du kan ikke søge SU

Tilmelding
Book en tid hos fjernstudievejledningen – via hjemmesiden. Eller ring på 99 300 600

Gymnasial Supplering online

Gymnasiale suppleringsfag tages som fjernundervisning.
Læs mere om GS på uddannelsesguiden.

Har du brug for vejledning?

Vores studievejledere er altid klar til at hjælpe! Book en tid og bliv klogere på, hvilken uddannelse der passer til dig.